GIH-forskare kritisk till traditionell stretching

Nyheten publicerad | 2011-03-10

Medicine doktor och sjukgymnast Carl Askling diskuterar i Ystads allehanda myter och sanningar kring stretching. Askling förespråkar bland annat aktiv rörlighetsträning istället för traditionell stretching med utgångspunkt från ett passivt läge...

Läs Asklings intervju och kommentarer på Ystad allehandas webbsida. Läs även Ortopedspecialisten och idrottsmedicinaren Sven-Anders Sölveborns svar i samma tidning.