Använd din innovationskraft!

Nyheten publicerad | 2011-10-18

GIH kommer under 8 månader framöver att samarbeta med Sport Support Center i ett VINNOVA-projekt kallat Ungas Innovationskraft.

Projektet vänder sig till dig som är GIH-student och18-30 år. I projektet kommer ni att få utveckla, bearbeta och förfina era idéer tillsammans med innovationsrådgivare, verksamhets- och affärsutvecklare samt de andra deltagarna. Målet är att era innovativa idéer ska bli verklighet och lanseras på marknaden!

Ett flertal träffar kommer att äga rum under projektets gång. Dessa kommer vara förlagda till eftermiddag/kvällstid i GIH:s lokaler, utanför ordinarie skoltid. Representanter från GIH är Johnny Nilsson och Eva-Kraepelien-Strid och i projektledningen ingår även fyra tidigare GIH-studenter.

Har du motivation, intresse och eget engagemang för att arbeta innovativt med dina idéer i relation till din utbildning och framtida professionella verksamhet?

Välkommen till ett första informationsmöte om projektet fredagen 21 oktober kl. 12-12.45 i GIH:s aula.