Forskning om aktiv pendling

Nyheten publicerad | 2011-02-16

Hur ser din väg till jobbet eller skolan ut?

Hur färdvägen ser ut påverkar i hög grad hur människor väljer att ta sig till arbetet eller skolan. Forskare vid GIH har nu tagit fram en skala för att mäta och utvärdera hur cyklister och fotgängare upplever sin färdväg: The Active Commuting Route Environment Scale.

Skalan är unik i ett internationellt hänseende, och alla resultat är publicerade fritt tillgängligt på webben (open-access).

Bakom The Active Commuting Route Environment Scale står Forsknings- och utvecklingsgruppen för rörelse, hälsa och miljö vid GIH.

Läs mer:

Vetenskapliga artiklar om The Active Commuting Route Environment Scale:

Bikeability and methodological issues using the active commuting route environment scale (ACRES) in a metropolitan setting

 

Rörelse, hälsa och miljö

FoU-gruppen för temaområdet rörelse, hälsa och miljö
Forskningsgruppen för rörelse, hälsa och miljö.

Läs mer