15 platser på forskarskolan idrott och hälsas didaktik

Nyheten publicerad | 2011-10-03

15 utbildningsplatser inom Forskarskolan idrott och hälsas didaktik.

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) utlyser platser i Forskarskolan idrott och hälsas didaktik, vilken ges i samarbete mellan GIH, Malmö högskola och Örebro universitet. De forskarstuderande kommer att placeras på ett av de tre lärosätena. Forskarskolan är ett led i regeringens satsning på forskarutbildning av verksamma lärare.

Utbildningen startar våren 2012 och sista ansökningsdag är 31 oktober.

Läs mer om Forskarskolan.