Konferens: Vinter-OS i Vancouver

Nyheten publicerad | 2010-03-14

Svensk Idrottspsykologisk Förening och SISU Idrottsutbildarna inbjuder till en heldagskonferens på Bosön den 14 mars 2010 på temat OS-­PSYKOLOGI – likheter och olikheter.

Bland föreläsarna märks Penny Werthner från universitetet i Ottawa som är knuten till Kanadas OS-trupp. Hon kommer tillsammans med Olle Anfelt från SOK kommer att reflektera över topprestationer i utmanande miljöer.    

Inbjudan 

Kvällen innan, den 13 mars, arrangeras en jubileumsmiddag. SIPF firar nämligen tioårsjubileum 2010!  

Mer information om båda arrangemangen kommer på SIPF:s hemsida: www.svenskidrottspsykologi.nu