Elin Ekblom Bak får stipendium

Nyheten publicerad | 2010-06-22

Doktorand Elin Ekblom Bak mottar 150 000 kronor för att studera hur sambandet mellan fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet och bukfetma har betydelse för såväl riskfaktorer, insjuknande och förtida död i hjärt-kärlsjukdomar för svenska kvinnor och män på lång sikt. 

Läs mer om projektet om fysisk inaktivitet

Läs sidan om stipendiet Kungaparets Bröllopsfond