Heldagskonferens: Idrottspsykologi i praktiken

Nyheten publicerad | 2006-03-19

Svensk idrottspsykologisk förening arrangerar tillsammans med SISU idrottsutbildarna en heldagskonferens på Bosön den 19 mars 2006

Se vidare: www.svenskidrottspsykologi.nu