Doktorand i idrottsvetenskap

Doktorand i idrottsvetenskap med inriktning mot biomekanik/rörelselära - en beskrivning av ett doktorandprojekt.

Gymnastik- och idrottshögskolan har utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap. GIH utlyser härmed en plats som doktorand i idrottsvetenskap med inriktning mot biomekanik/rörelselära med särskilt fokus på den biomekaniska analysen av nedre extremiteterna under idrottsutövning.

Application form in english at the end of the webpage.

Forskargruppen

Den forskargrupp som professorn och handledaren Toni Arndt tillhör, och därmed även den tilltänkta doktoranden kommer att tillhöra, är forskargruppen för biomekanik och motorisk kontroll - BMC-gruppen på GIH.

Forskargruppen har profilerat sig med  forskning kring neuromuskulär och biomekanisk funktion i nedre extremiteterna, bålstabilitet och funktionella studier på ryggmärgskadade personer.

Det tänkta doktorandprojektet ska vara inom området muskuloskeletal funktion i nedre extremiteter under idrottsutövning.

Doktorandprojektet

BMC-laboratoriet har möjligheter till avancerad rörelseanalys med 3D videobaserade metoder, dynamometerbaserade styrkemätningar, elektromyografisk analys av muskelaktivering, ultraljudsbaserade metoder för beskrivning av muskel/sen-funktion samt vidare specialiserade mätmetoder.

Den sökande förväntas kunna specificera ett utkast till forskningsprojekt som använder sig av dessa metoder inom det beskrivna området.

Det finns bra förutsättningar för utökning av projektet med specificerat samarbete framför allt inom, men även utanför GIH. Ett specifikt exempel är möjligheten till samarbete med det idrottsfysiologiskt inriktade Åstrandlaboratoriet vid GIH, där till exempel biomekanisk funktion under idrottsutövandet kan kombineras med frågeställningar kring fysiologisk prestation.

Ytterligare information om platsen som doktorand och ansökan finns under lediga anställningar.

Application form in English Reference number: Ö 2013/302. Completed applications should be sent electronically to: registrator@gih.se (registrator at gih.se). Documents must be in pdf or word-format. The application must arrive to GIH the 7th of January 2014.