Studie om hälsoeffekter av broccoligroddar

GIH söker friska deltagare mellan 18-40 år till studie om hälsoeffekter av broccoligroddar. Syftet är att den även ska mäta effektera på skelettmuskelns antioxidativa försvar.

En muskels arbetskapacitet är beroende av hur mycket energi som kan omsättas till arbete. I mitokondrien omsätts energin hos kolhydrater och fett med hjälp av syre. Vid hårt belastande träning sker en negativ påverkan på mitokondriefunktionen, och produktionen av reaktiva syre- och kväveoxidradikaler, ROS, ökar. Att dessa radikaler bildas är en nödvändighet för att få en positiv respons på träning, men vid alltför stora mängder sker en negativ effekt på muskeln. I korsblommiga grönsaker, och främst i broccoligroddar finns ämnen som påverkar uttrycket hos anti-inflammatoriska och antioxidativa gener, vilka då kan fungera preventivt mot den ökande mängden ROS.

Vad innebär det att vara med i studien?

I en första delstudie vill vi genomföra en period av upp till 16 dagar med ett dagligt intag av groddar för att undersöka vilka effekter som sker i muskeln. Deltagarna kommer att delas upp i två grupper, en experiment- och en placebogrupp där broccoli- och senapsfrön respektive alfalfa- och senapsfrön kommer att intas. Efter ett första screeningbesök kommer ett för- och eftertest att ske på ergometercykel för mätning av maximal syreupptagningsförmåga, mjölksyratröskel, fettförbränning och prestation vid en time-trial. Dessutom mäter vi kognitiv förmåga genom ett arbetsminnestest och gör ett enkelt hälsotest. Vid dessa tillfällen kommer muskelvävnadsprov och blodprovstagning att genomföras för att studera effekten av groddarna. Under hela studieperioden kommer glukosmätning att ske med hjälp av kontinuerliga glukosmätare.

Vi söker till denna studie:

  • otränade till måttligt tränade friska män och kvinnor till denna studie.

Efter fullföljt studiedeltagande utgår ersättning samt fysiologisk data från de genomförda cykeltesterna.

Låter det intressant? För mer information kontakta:
Lina Nilsson på e-post lina.nilsson@gih.se eller på telefon 073-706 88 32
Ansvarig forskare är docent Filip Larsen 08-120 53 797