Neural control of standing posture

Craig Tokuno:
Avhandlingen "Neural control of standing posture" för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet

Disputation 7 december, 2007 i aulan GIH, kl. 09:00.   

Läs mer om avhanlingen, bl a abstract in English

Huvudhandledare:

Docent Andrew Cresswell
Karolinska Institutet Institutionen för neurovetenskap & The University of Queensland
Faculty of Health Sciences

Bihandledare:

Professor Alf Thorstensson
Karolinska Institutet Institutionen för neurovetenskap & Gymnastik- och Idrottshögskolan
Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap    

Dr. Mark Carpenter
University of British Columbia
School of Human Kinetics    

Fakultetsopponent

Professor Thomas Sinkjær
Director, Danish National Research Foundation & Aalborg University
Center for Sensory-Motor Interaction

Betygsnämnd:

Docent Helga Hirschfeld
Karolinska Institutet Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle    

Professor Abdel El Manira
Karolinska Institutet Institutionen för neurovetenskap    

Docent Torbjörn Ledin
Linköping Universitet
Institutionen för nervsystem och rörelseorgan