Tätortsnära natur

Tätortsnära natur (Urban nature).

Syftet med projektet, som har finansierats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen) under åren 2013-2014, har varit att belysa och diskutera den pedagogiska och upplevelsemässiga potential som följer av människors vistelse i tätortsnära naturområden.

Projektet har genomförts i samverkan mellan GIH, Friluftsfrämjandet och The European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE).

Projektledare: lektor Erik Backman.

Publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 2)

 Författare Titel År URL
Urban nature 2014 -
Backman, Erik
Humberstone, Barbara
Loynes, Chris
Urban nature 2014 -