Pojkar och män inom svensk ridsport

Pojkar och män inom svensk ridsport – bakgrund och erfarenheter.

Syftet med studien var att undersöka villkoren för killars och mäns inträde respektive deltagande i ridsportverksamheter.

Projektet finansierades under år 2012 av Svenska Ridsportförbundet.

Professor Håkan Larsson var vetenskaplig ledare och fil.mag. Eva Linghede var projektledare.

Publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 1)

 Författare Titel År URL
Linghede, Eva
Larsson, Håkan
"Jag är en normal kille liksom" 2013 Fulltext