Kommersialiseringstrender i barn- och ungdomsidrott

Kommersialiseringstrender i barn- och ungdomsidrott: omfattning, former och effekter.

Syftet med undersökningen är att studera och analysera kommersialiseringsprocesser i den ideellt organiserade barn- och ungdomsidrotten.

De centrala frågorna kretsar kring hur dessa kommersialiseringsprocesser tar sig uttryck och i vilken omfattning de förekommer (organisatorisk nivå), hur föreningarnas företrädare förhåller sig till denna utveckling (normativ nivå) samt dess följder (effekter) dels för idrottsrörelsens ideella och medlemsdemokratiska principer, dels för idrottens tillgänglighet.

Projektet stöds av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Vetenskapliga ledare är professor Karin Redelius samt docent Johan R. Norberg (Malmö högskola).

Publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 1)

 Författare Titel År URL
Svensson, Andreas
Kommersialisering inom barn- och ungdomsidrott 2016 Fulltext