Inkilning inom ungdomsidrotten

Inkilning inom ungdomsidrotten.

Syftet var att studera ungdomars och unga vuxnas erfarenheter och upplevelser av inkilning i idrottsliga sammanhang.

Centrala frågeställningar var: I vilken utsträckning har ungdomar och unga vuxna erfarenhet av att ha blivit inkilade? Hur går inkilningar till? Hur beskriver ungdomar och unga vuxna sina upplevelser av inkilning? Vilken inställning har de till inkilning?

En inkilning eller nollning är de aktiviteter som idrottsutövare kan få i uppdrag att utföra när de kommer till ett nytt lag eller en ny grupp. Aktiviteter iscensätts av de befintliga medlemmarna men de utförs av de nya – ofta i åsyn av de gamla medlemmarna. Aktiviteterna kan variera från lättsamma inslag, som att leka olika lekar, till mer grövre aktiviteter.

Projektet finansierades under åren 2013-2015 av Centrum för idrottsforskning.

Professor Karin Redelius var vetenskapligt ansvarig och fil mag Olof Unogård medverkade.

Publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 2)

 Författare Titel År URL
Unogård, Olof
Redelius, Karin
Inkilningar hotar idrottens trovärdighet 2014 Fulltext
Unogård, Olof
Inkilning i idrott – Bara en rolig tradition? 2014 Fulltext