Heteronormativitet och gränsöverskridanden

Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten.

Projektet, som under åren 2012-2013 finansierades av Centrum för idrottsforskning och Riksidrottsförbundet, syftar till att skapa kunskap om hur personer som lever icke-heterosexuellt erfar tävlingsidrott, framförallt elitidrott, samt om hur heteronormativiteten inom tävlingsidrotten påverkar och utmanas av personer som avviker från heteronormen.

Professor Håkan Larsson var vetenskaplig ledare och fil.mag. Eva Linghede var projektledare.

Publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 1)

 Författare Titel År URL
Linghede, Eva
Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten 2014 Fulltext