Gör idrotten som Idrotten vill?

Gör idrotten som Idrotten vill? Om barn- och ungdomsidrottens utformning i retorik och praktik.

Syftet med projekt är att undersöka i vilken mån riktlinjerna i policydokumentet "Idrotten vill" har fått genomslag, liksom att studera tränares erfarenhet av att riktlinjerna följs.

Syftet är även att analysera vilka övergripande idéer som det verkar svårast att tillämpa vid utformning av idrott för unga.

Projektet finansieras av Riksidrottsförbundet under åren 2014-2016 och är en del av utvärderingen av Idrottslyftet.

Professor Karin Redelius är vetenskapligt ansvarig, och fil dr Bengt Larsson, fil dr Matthis Kempe-Bergman samt fil mag Eva Linghede medverkar i projektet.

Publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 1)

 Författare Titel År URL
Redelius, Karin
Kempe Bergman, Matthis
Larsson, Bengt
Linghede, Eva
Gör idrotten som Idrotten vill? 2016 Fulltext