Elitidrottssatsningar för barn

Elitidrottssatsningar för barn – en kartläggning och en fallstudie.

Studiens övergripande syfte är att i olika avseenden undersöka elitsatsningar riktade mot barn.

Ett delsyfte är att göra en explorativ kartläggning av förekomsten av tidiga elitsatsningar bland idrottsföreningar, samt att undersöka föreningars motiv till att dessa satsningar sker.

Ytterligare ett delsyfte är att genom en fallstudie mer specifikt undersöka hur urvalet av barn kan gå till samt hur barn i 11-årsåldern upplever selektions- och bedömningsprocessen, både de barn som blir och de som inte blir utvalda, särskilt avseende deras vilja att fortsätta idrotta.

Studien finansieras av Centrum för idrottsforskning under åren 2014-2016.

Professor Karin Redelius är projektledare och fil dr Matthis Kempe-Bergman medverkar i studien.

Publicering från projektet

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 1)

 Författare Titel År URL
Redelius, Karin
Elitidrottssatsningar för barn - ett demokratiskt dilemma 2016 Fulltext