Publikationer

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för idrottspsykologi vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för idrottspsykologi

Sida 8 av 8 (Totalt antal hämtade artiklar: 71)

 Författare Titel År URL
Lundqvist, Carolina
Hassmén, Peter
Competitive State Anxiety Inventory-2 2005 -

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 32)

 Författare Titel År URL
Lundkvist, Erik
Gustafsson, Henrik
Gerber, Markus
Lundqvist, Carolina
Ivarsson, Andreas
Madigan, Daniel J.
Commentary 2019 Fulltext
Ekblom, Maria
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Kallings, Lena
Nooijen, Carla F J
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa 2018 Fulltext
Nordin-Bates, Sanna
Implicita inlärningstekniker minskade oro och gjorde elever mer kreativa 2018 -
Forsén Mantilla, Emma
Birgegård, Andreas
Clinton, David
Kenttä, Göran
Palmberg, Karolina
Selenius, Sofia
Tvångsmässig träning måste tas på allvar 2018 -
Ivarsson, Andreas
Stenling, Andreas
Lundkvist, Erik
"Mirror, mirror, on the wall is there any evidence at all?” 2017 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 8 av 12 (Totalt antal hämtade artiklar: 120)

 Författare Titel År URL
Raedeke, Thomas
Kenttä, Göran
Perfectionism, Self-Esteem and Athlete Burnout in Aesthetic Sport Athletes 2013 -
Kenttä, Göran
Professional Road Cycling Coping with Fatigue and Monitoring Recovery: A Constant Battle. 2013 -
Kenttä, Göran
Art and Creativity 2013 -
De'Ath, Stephanie
Quin, Edel
Redding, Emma
Nordin-Bates, Sanna M
Aujla, Imogen
An inquiry into the correlation between knee injuries and hypermobility. 2013 -
Beck, Sarah
De'Ath, Stephanie
Aujla, Imogen
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Injury tracking in pre-vocational dancers. 2013 -
Aujla, Imogen
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Perceptions of teacher behaviour predict students’ passion for dance. 2013 -
Reitmeyer Pavlik, Katherine
Nordin-Bates, Sanna M
Dance Imagery: A Literature Review 2013 -
Moesch, Karin
Kenttä, Göran
Mattsson, C. Mikael
How much means touch? An investigation of touching behaviors among female elite handball players 2013 -
Von Thiele-Schwarz, Ulrika
Kenttä, Göran
Leading on the highest competitive level without burning out 2012 -
Raedeke, Thomas
Kenttä, Göran
Perfectionism, self-esteem, and athlete burnout 2012 -

Föregående Gå till sida , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 Nästa

Äldre publikationer i urval:  

Ett urval av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter:

Ekenman, I., Hassmén, P., Koivula, N., Rolf, C., & Felländer-Tsai, L. (2001). Stress fractures of the tibia: Can trait characteristics help us detect the injury-prone athlete? Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11, 87-95.  

Fallby, J., Hassmén, P., Kenttä, G., & Durand-Bush, N. (in press). Relationship Between Locus of Control, Sense of Coherence and Mental Skills in Swedish Elite Athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology.    

Hassmén, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: A population study in Finland. Preventive Medicine, 30, 17-25.  

Hassmén, P., Raglin, J.S., & Lundqvist, C. (2004). Intra-individual variability in state anxiety and self-confidence in elite golfers. Journal of Sport Behavior, 3, 277-290.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1998). Overtraining and recovery: A conceptual model. Sports Medicine, 26, 1-16.  

Kenttä, G., Hassmén, P., & Raglin, J.S. (2001). Training practices and overtraining syndrome in Swedish age-group athletes. International Journal of Sports Medicine, 22, 460-465.  

Koivula, N., Hassmén, P., & Fallby, J. (2002). Self-esteem and perfectionism in elite athletes: effects on competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865-875.

Lundqvist, C., & Hassmén, P. (in press). Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2): Evaluating the Swedish version by confirmatory factor analyses. Journal of Sports Sciences.  

Ett urval av andra publikationer – bokkapitel och böcker

Fallby, J. red. (2004). Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU idrottsböcker.  

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2004). Ledarskap – individen. I: Perspektiv på sport management (sid. 96-121). SISU Idrottsböcker.  

Hassmén, P., Hassmén, N., & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Natur och Kultur.  

Johnson, U., Carlsson, B., Fallby, J., Hinic, H., Lindwall, M., Ryberg, L., & Wetterstrand. F. (1999). Tankens kraft: Idrottspsykologi i teori och praktik. SISU idrottsböcker.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (2002). Underrecovery and overtraining: A conceptual model. In: M. Kellmann (Ed.), Enhancing Recovery: Preventing Underperformance in Athletes (pp. 57-77). Champaign, IL: Human Kinetics.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1999). Träna smart – undvik överträningssyndrom. SISU idrottsböcker.