Publikationer

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för idrottspsykologi vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för idrottspsykologi

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 68)

 Författare Titel År URL
Larsson, Kristina
Ekblom, Örjan
Kallings, Lena
Ekblom, Maria
Blom, Victoria
Job Demand-Control-Support Model as Related to Objectively Measured Physical Activity and Sedentary Time in Working Women and Men. 2019 Fulltext
Ekblom Bak, Elin
Ekblom, Björn
Söderling, Jonas
Börjesson, Mats
Blom, Victoria
Kallings, Lena
Hemmingsson, Erik
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Ekblom, Örjan
Sex- and age-specific associations between cardiorespiratory fitness, CVD morbidity and all-cause mortality in 266.109 adults. 2019 Fulltext
Haraldsen, Heidi Marian
Halvari, Hallgeir
Solstad, Bard Erlend
Abrahamsen, Frank E.
Nordin-Bates, Sanna
The Role of Perfectionism and Controlling Conditions in Norwegian Elite Junior Performers' Motivational Processes 2019 Fulltext
Hassmén, Peter
Kenttä, Göran
Hjälm, Sören
Lundkvist, Erik
Gustafsson, Henrik
Burnout symptoms and recovery processes in eight elite soccer coaches over 10 years 2019 -
Mather, Lisa
Narusyte, J
Ropponen, A
Bergström, G
Blom, Victoria
Helgadóttir, B
Svedberg, P
Sick leave due to mental disorders, morbidity and mortality 2019 Fulltext
Van Slingerland, Krista J
Durand-Bush, Natalie
Bradley, Lindsay
Goldfield, Gary
Archambault, Roger
Smith, Danika
Edwards, Carla
Delenardo, Samantha
Taylor, Shaunna
Werthner, Penny
Kenttä, Göran
Canadian Centre for Mental Health and Sport (CCMHS) Position Statement 2019 -
Helgadóttir, Björg
Narusyte, Jurgita
Ropponen, Annina
Bergström, Gunnar
Mather, Lisa
Blom, Victoria
Svedberg, Pia
The role of occupational class on the association between sickness absence and disability pension 2019 Fulltext
Olusoga, Peter
Bentzen, Marte
Kenttä, Göran
Coach Burnout 2019 Fulltext
Nooijen, Carla F J
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Ekblom, Maria
Kallings, Lena
Improving office workers' mental health and cognition 2019 Fulltext
Hägglund, Karin
Kenttä, Göran
Thelwell, Richard
Wagstaff, Christopher R. D.
Is there an upside of vulnerability in sport? 2019 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Ekblom, Maria
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Kallings, Lena
Nooijen, Carla F J
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa 2018 Fulltext
Nordin-Bates, Sanna
Implicita inlärningstekniker minskade oro och gjorde elever mer kreativa 2018 -
Forsén Mantilla, Emma
Birgegård, Andreas
Clinton, David
Kenttä, Göran
Palmberg, Karolina
Selenius, Sofia
Tvångsmässig träning måste tas på allvar 2018 -
Ivarsson, Andreas
Stenling, Andreas
Lundkvist, Erik
"Mirror, mirror, on the wall is there any evidence at all?” 2017 Fulltext
Åkesdotter, Cecilia
Kenttä, Göran
Elitens osynliga ohälsa 2015 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 8 av 12 (Totalt antal hämtade artiklar: 116)

 Författare Titel År URL
Beck, Sarah
De'Ath, Stephanie
Aujla, Imogen
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Injury tracking in pre-vocational dancers. 2013 -
Aujla, Imogen
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Perceptions of teacher behaviour predict students’ passion for dance. 2013 -
Reitmeyer Pavlik, Katherine
Nordin-Bates, Sanna M
Dance Imagery: A Literature Review 2013 -
Moesch, Karin
Kenttä, Göran
Mattsson, C. Mikael
How much means touch? An investigation of touching behaviors among female elite handball players 2013 -
Von Thiele-Schwarz, Ulrika
Kenttä, Göran
Leading on the highest competitive level without burning out 2012 -
Raedeke, Thomas
Kenttä, Göran
Perfectionism, self-esteem, and athlete burnout 2012 -
Kenttä, Göran
Professional practice from a sport psychology perspective at the Olympics and Paralympics in London 2012. 2012 -
Raedeke, Thomas D.
Kenttä, Göran
Coach burnout 2012 -
Nordin-Bates, Sanna M
Hill, Andy P
Cumming, Jennifer
Aujla, Imogen J
Redding, Emma
Perfectionism & Perceptions of Motivational Climate have a Reciprocal Relationship 2012 -
Aujla, Imogen J
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Commitment, adherence and dropout among young talented dancers 2012 -

Föregående Gå till sida , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 Nästa

Äldre publikationer i urval:  

Ett urval av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter:

Ekenman, I., Hassmén, P., Koivula, N., Rolf, C., & Felländer-Tsai, L. (2001). Stress fractures of the tibia: Can trait characteristics help us detect the injury-prone athlete? Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11, 87-95.  

Fallby, J., Hassmén, P., Kenttä, G., & Durand-Bush, N. (in press). Relationship Between Locus of Control, Sense of Coherence and Mental Skills in Swedish Elite Athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology.    

Hassmén, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: A population study in Finland. Preventive Medicine, 30, 17-25.  

Hassmén, P., Raglin, J.S., & Lundqvist, C. (2004). Intra-individual variability in state anxiety and self-confidence in elite golfers. Journal of Sport Behavior, 3, 277-290.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1998). Overtraining and recovery: A conceptual model. Sports Medicine, 26, 1-16.  

Kenttä, G., Hassmén, P., & Raglin, J.S. (2001). Training practices and overtraining syndrome in Swedish age-group athletes. International Journal of Sports Medicine, 22, 460-465.  

Koivula, N., Hassmén, P., & Fallby, J. (2002). Self-esteem and perfectionism in elite athletes: effects on competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865-875.

Lundqvist, C., & Hassmén, P. (in press). Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2): Evaluating the Swedish version by confirmatory factor analyses. Journal of Sports Sciences.  

Ett urval av andra publikationer – bokkapitel och böcker

Fallby, J. red. (2004). Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU idrottsböcker.  

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2004). Ledarskap – individen. I: Perspektiv på sport management (sid. 96-121). SISU Idrottsböcker.  

Hassmén, P., Hassmén, N., & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Natur och Kultur.  

Johnson, U., Carlsson, B., Fallby, J., Hinic, H., Lindwall, M., Ryberg, L., & Wetterstrand. F. (1999). Tankens kraft: Idrottspsykologi i teori och praktik. SISU idrottsböcker.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (2002). Underrecovery and overtraining: A conceptual model. In: M. Kellmann (Ed.), Enhancing Recovery: Preventing Underperformance in Athletes (pp. 57-77). Champaign, IL: Human Kinetics.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1999). Träna smart – undvik överträningssyndrom. SISU idrottsböcker.