Publikationer

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för idrottspsykologi vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för idrottspsykologi

Sida 6 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 68)

 Författare Titel År URL
Aujla, Imogen Jane
Nordin-Bates, Sanna
Redding, Emma
A qualitative investigation of commitment to dance 2014 Fulltext
Blom, Victoria
Sverke, Magnus
Bodin, Lennart
Bergström, Gunnar
Lindfors, Petra
Svedberg, Pia
Work-home interference and burnout 2014 -
Blom, Victoria
Bodin, Lennart
Bergström, Gunnar
Hallsten, Lennart
Svedberg, Pia
The Importance of Genetic and Shared Environmental Factors for the Associations between Job Demands, Control, Support and Burnout. 2013 Fulltext
Gustafsson, Henrik
Skoog, Therese
Podlog, Leslie
Lundqvist, Carolina
Wagnsson, Stefan
Hope and Athlete Burnout: Stress and Affect as Mediators 2013 -
Sanchez, Erin N
Aujla, Imogen J
Nordin-Bates, Sanna M
Cultural background variables in dance talent development 2013 -
Blom, Victoria
Bergström, Gunnar
Hallsten, Lennart
Bodin, Lennart
Svedberg, Pia
Genetic susceptibility to burnout in a Swedish twin cohort. 2012 -
Williams, Sarah
Cumming, Jennifer
Ntoumanis, Nikos
Nordin-Bates, Sanna M
Ramsey, Richard
Hall, Craig
Further Validation and Development of the Movement Imagery Questionnaire 2012 -
Walker, Imogen J
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
A mixed methods investigation of dropout in young dancers 2012 -
Watson, Debbie
Nordin-Bates, Sanna M
Chappell, Kerry
Facilitating and nurturing creativity in pre-vocational dancers 2012 -
Gustafsson, Henrik
Kenttä, Göran
Hassmén, Peter
Athlete burnout 2011 -

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga artiklar

Sida 6 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Lundqvist, Carolina
Hassmén, Peter
Är 17 bättre än 27 - och för vem? 2005 -
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Simmares tolkning av negativa påståenden - kan den bli positiv? 2004 -
Lindwall, Magnus
Lundqvist, Carolina
Att mäta äpplen och tolka päron 2004 -
Lundqvist, Carolina
Tävlingsängslan/oro inom tävlingsidrott: Kan negativa reaktioner också vara positiva? 2003 -
Lundqvist, Carolina
Hassmén, Peter
Ibland nervös och ibland lugn - har variationen av tävlingsängslan betydelse för prestationen? 2003 -

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 6 av 12 (Totalt antal hämtade artiklar: 116)

 Författare Titel År URL
Kuylser, Sofia
Melin, Jacob
Nordin-Bates, Sanna M
When the joy of movement declines, competence perceptions take over 2015 -
Nordin-Bates, Sanna M
Elite Dance Students’ Perceptions of Perfectionism and Creativity 2015 -
Kenttä, Göran
Lundqvist, Carolina
Bjurner, Pontus
Bättre prestation & hälsa med KBT 2015 -
Raglin, John S.
Wilson, Gregory
Kenttä, Göran
Effects of Overtraining on Well-Being and Mental Health 2014 -
Nordin-Bates, Sanna M
Ballet: Dancing under the weight of pre-conceived ideas? 2014 -
Davis, P.
Gustafsson, H.
Skoog, T.
Kenttä, Göran
Haberl, P.
Mindfulness and the Relation with Stress, Affect and Burnout in Elite Junior Athletes 2014 -
Raedeke, TD
Kenttä, Göran
Olusoga, P.
Calling 'time-out': A narrative analysis of burnout and recovery in sports coaching 2014 -
Hageskog, CA
Kenttä, Göran
Linnér, S.
Fahlström, PG
Glemme, M
Coach competences do make a difference at big events 2014 -
Kenttä, Göran
Träningsplanering ur ett psykologiskt perspektiv 2014 -
Raedeke, Thomas D.
Smith, Alan L.
Kenttä, Göran
Arce, Constantino
De Francisco, Cristina
Burnout in Sport 2014 -

Föregående Gå till sida , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 Nästa

Äldre publikationer i urval:  

Ett urval av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter:

Ekenman, I., Hassmén, P., Koivula, N., Rolf, C., & Felländer-Tsai, L. (2001). Stress fractures of the tibia: Can trait characteristics help us detect the injury-prone athlete? Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11, 87-95.  

Fallby, J., Hassmén, P., Kenttä, G., & Durand-Bush, N. (in press). Relationship Between Locus of Control, Sense of Coherence and Mental Skills in Swedish Elite Athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology.    

Hassmén, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: A population study in Finland. Preventive Medicine, 30, 17-25.  

Hassmén, P., Raglin, J.S., & Lundqvist, C. (2004). Intra-individual variability in state anxiety and self-confidence in elite golfers. Journal of Sport Behavior, 3, 277-290.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1998). Overtraining and recovery: A conceptual model. Sports Medicine, 26, 1-16.  

Kenttä, G., Hassmén, P., & Raglin, J.S. (2001). Training practices and overtraining syndrome in Swedish age-group athletes. International Journal of Sports Medicine, 22, 460-465.  

Koivula, N., Hassmén, P., & Fallby, J. (2002). Self-esteem and perfectionism in elite athletes: effects on competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865-875.

Lundqvist, C., & Hassmén, P. (in press). Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2): Evaluating the Swedish version by confirmatory factor analyses. Journal of Sports Sciences.  

Ett urval av andra publikationer – bokkapitel och böcker

Fallby, J. red. (2004). Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU idrottsböcker.  

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2004). Ledarskap – individen. I: Perspektiv på sport management (sid. 96-121). SISU Idrottsböcker.  

Hassmén, P., Hassmén, N., & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Natur och Kultur.  

Johnson, U., Carlsson, B., Fallby, J., Hinic, H., Lindwall, M., Ryberg, L., & Wetterstrand. F. (1999). Tankens kraft: Idrottspsykologi i teori och praktik. SISU idrottsböcker.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (2002). Underrecovery and overtraining: A conceptual model. In: M. Kellmann (Ed.), Enhancing Recovery: Preventing Underperformance in Athletes (pp. 57-77). Champaign, IL: Human Kinetics.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1999). Träna smart – undvik överträningssyndrom. SISU idrottsböcker.