Publikationer

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för idrottspsykologi vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för idrottspsykologi

Sida 5 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 68)

 Författare Titel År URL
Gustafsson, Henrik
Davis, Paul
Skoog, Therese
Kenttä, Göran
Haberl, Peter
Mindfulness and its Relationship with Perceived Stress, Affect and Burnout in Elite Junior Athletes 2015 Fulltext
Aujla, Imogen J
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Multidisciplinary predictors of adherence to contemporary dance training 2015 -
Tidén, Anna
Lundqvist, Carolina
Nyberg, Marie
Development and Initial Validation of the NyTid Test 2015 Fulltext
Moesch, Karin
Kenttä, Göran
Mattsson, C. Mikael
Exploring nonverbal behavior in elite handball players: Development of the Handball Post-Shot Behavior Coding Scheme (H-PSB-CS) 2015 -
Moesch, Karin
Kenttä, Göran
Bäckström, Martin
Mattsson, C. Mikael
Exploring Nonverbal Behaviors in Elite Handball: How and When do Players Celebrate? 2015 -
Bentzen, Marte
Lemyre, Pierre
Kenttä, Göran
Basic Psychological Needs Thwarting and Shift in Quality of Motivation: Markers of Exhaustion in Professional Sport Coaches. 2014 -
Rose, Linda M
Neumann, W Patrick
Hägg, Göran M
Kenttä, Göran
Fatigue and recovery during and after static loading. 2014 -
Richter, Anne
Näswall, Katharina
Bernhard-Oettel, Claudia
Sverke, Magnus
Job insecurity and well-being 2014 -
Aujla, I. J.
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, E.
Jobbins, V.
Developing talent among young dancers 2014 Fulltext
Nordin-Bates, Sanna M
Hill, Andrew P
Cumming, Jennifer
Aujla, Imogen J
Redding, Emma
A Longitudinal Examination of the Relationship Between Perfectionism and Motivational Climate in Dance. 2014 Fulltext

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga artiklar

Sida 5 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Funktionell emotionell återhämning inom idrotten 2009 -
Lundqvist, Carolina
Sandin, Fredrik
Hassmén, Peter
Är elitidrottaren tillräckligt emotionellt intelligent för att kunna hantera stressen? 2009 -
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Emotioner inom idrott och dess betydelse för återhämtning 2008 -
Kenttä, Göran
Lundqvist, Carolina
Från ung och lovande till färdig seniorelit 2007 -
Lundqvist, Carolina
Hassmén, Peter
Är positiva prestationsemotioner viktigare än vi tidigare trott? 2006 -

Föregående Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 5 av 12 (Totalt antal hämtade artiklar: 116)

 Författare Titel År URL
Kenttä, Göran
Mellalieu, Stephen
A carrier transition concern only for athletes? An autobiographical study of the career transition of an elite coach. 2015 -
Bentzen, Marte
Lemyre, Pierre
Kenttä, Göran
Basic Psychological Needs Thwarting and Shift in Quality of Motivation: Markers of Exhaustion in Professional Sport Coaches. 2015 -
Kenttä, Göran
Podlog, Lesley
Johnson, Urban
Ivarsson, Andreas
Athletic identity as a predictor of overtraining and injury among elite Swedish athletes 2015 -
Moesch, Karin
Kenttä, Göran
Claeson, Andreas
Working with self-confidence from a CBT perspective. 2015 -
Belz, Johanna
Kenttä, Göran
Muestege, Jelena
Professional development in sport psychology practitioners: merging PST and CBT 2015 -
Kenttä, Göran
Belz, Johanna
From performance enhancement in sport psychology to a clinic for elite sports and mental health: some reflections 2015 -
Kenttä, Göran
ACT – a way to enhance engagement in recovery 2015 -
Moesch, Karin
Kenttä, Göran
Bäckström, Martin
Mattsson, C. Mikael
Nonverbal behaviour in handball 2015 -
Redding, Emma
Aujla, Imogen
Beck, Sarah
De'Ath, Stephanie
Nordin-Bates, Sanna
Quin, Edel
Rafferty, Sonia
Dancer Aerobic Fitness 2015 -
Redding, Emma
Aujla, Imogen
Beck, Sarah
De'Ath, Stephanie
Nordin-Bates, Sanna M
Quin, Edel
Rafferty, Sonia
Dancer Aerobic Fitness Across Ten Years 2015 -

Föregående Gå till sida , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 Nästa

Äldre publikationer i urval:  

Ett urval av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter:

Ekenman, I., Hassmén, P., Koivula, N., Rolf, C., & Felländer-Tsai, L. (2001). Stress fractures of the tibia: Can trait characteristics help us detect the injury-prone athlete? Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11, 87-95.  

Fallby, J., Hassmén, P., Kenttä, G., & Durand-Bush, N. (in press). Relationship Between Locus of Control, Sense of Coherence and Mental Skills in Swedish Elite Athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology.    

Hassmén, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: A population study in Finland. Preventive Medicine, 30, 17-25.  

Hassmén, P., Raglin, J.S., & Lundqvist, C. (2004). Intra-individual variability in state anxiety and self-confidence in elite golfers. Journal of Sport Behavior, 3, 277-290.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1998). Overtraining and recovery: A conceptual model. Sports Medicine, 26, 1-16.  

Kenttä, G., Hassmén, P., & Raglin, J.S. (2001). Training practices and overtraining syndrome in Swedish age-group athletes. International Journal of Sports Medicine, 22, 460-465.  

Koivula, N., Hassmén, P., & Fallby, J. (2002). Self-esteem and perfectionism in elite athletes: effects on competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865-875.

Lundqvist, C., & Hassmén, P. (in press). Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2): Evaluating the Swedish version by confirmatory factor analyses. Journal of Sports Sciences.  

Ett urval av andra publikationer – bokkapitel och böcker

Fallby, J. red. (2004). Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU idrottsböcker.  

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2004). Ledarskap – individen. I: Perspektiv på sport management (sid. 96-121). SISU Idrottsböcker.  

Hassmén, P., Hassmén, N., & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Natur och Kultur.  

Johnson, U., Carlsson, B., Fallby, J., Hinic, H., Lindwall, M., Ryberg, L., & Wetterstrand. F. (1999). Tankens kraft: Idrottspsykologi i teori och praktik. SISU idrottsböcker.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (2002). Underrecovery and overtraining: A conceptual model. In: M. Kellmann (Ed.), Enhancing Recovery: Preventing Underperformance in Athletes (pp. 57-77). Champaign, IL: Human Kinetics.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1999). Träna smart – undvik överträningssyndrom. SISU idrottsböcker.