Publikationer

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för idrottspsykologi vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för idrottspsykologi

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 68)

 Författare Titel År URL
Nordin-Bates, Sanna
Striving for Perfection or for Creativity -
Karin, Janet
Nordin-Bates, Sanna
Using implicit learning and sensori-kinetic imagery to enhance creativity and manage perfectionism in dancers -
Lundqvist, Carolina
Hassmén, Peter
Competitive State Anxiety Inventory-2 2005 -
Gustafsson, Henrik
Kenttä, Göran
Hassmén, Peter
Lundqvist, Carolina
Durand-Bush, Natalie
The process of burnout: A multiple case study of three elite endurance athletes 2007 -
Gustafsson, Henrik
Kenttä, Göran
Hassmén, Peter
Lundqvist, Carolina
Prevalence of burnout in adolescent athletes 2007 -
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Durand-Bush, Nathalie
Gustafsson, Henrik
On the distinction between debilitative and facilitative states of competitive state anxiety 2009 -
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Positive emotions are not simply the absence of the negative ones: 2010 Fulltext
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Raglin, John. S
Directional anxiety responses in elite and sub-elite young athletes: 2011 -
Gustafsson, Henrik
Kenttä, Göran
Hassmén, Peter
Athlete burnout 2011 -
Walker, Imogen J
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
A mixed methods investigation of dropout in young dancers 2012 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Lundqvist, Carolina
Hassmén, Peter
Measurement and testing in sport psychology: General or sport-specific? 2001 -
Lundqvist, Carolina
Tävlingsängslan/oro inom tävlingsidrott: Kan negativa reaktioner också vara positiva? 2003 -
Lundqvist, Carolina
Hassmén, Peter
Ibland nervös och ibland lugn - har variationen av tävlingsängslan betydelse för prestationen? 2003 -
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Simmares tolkning av negativa påståenden - kan den bli positiv? 2004 -
Lindwall, Magnus
Lundqvist, Carolina
Att mäta äpplen och tolka päron 2004 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 12 (Totalt antal hämtade artiklar: 116)

 Författare Titel År URL
Kenttä, Göran
Hassmén, Peter
Träna smart 1999 -
Lundqvist, Carolina
Distractions in the attention of bowling players 2000 -
Lundqvist, Carolina
Hinic, Hansi
Swedish soccer coaches perception of youth sport 2001 -
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Swimmers' idiographic descriptions of intensity and direction of anxiety as measured by the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) 2005 -
Kenttä, Göran
Lundqvist, Carolina
A case of burnout 2005 -
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Raglin, JS
Elite Junior National Skiers and Swimmers Do Not Report Facilitative Precompetition Anxiety Responses 2006 -
Kenttä, Göran
Fallby, Johan
Lundqvist, Carolina
Hassmén, Peter
Kartläggning av det idrottspsykologiska området med avseende på svensk elitidrott 2006 -
Hassmén, Peter
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Utvärdering av den Idrottspsykologiska profilen: IPS-profilen© 2006 -
Lundqvist, Carolina
Kenttä, Göran
Raglin, John. S
Elite junior national skiers and swimmers do not report facilitative precompetition anxiety responses 2006 -
Gustafsson, Henrik
Hassmén, Peter
Kenttä, Göran
Lundqvist, Carolina
Burnout in athletes 2006 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval:  

Ett urval av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter:

Ekenman, I., Hassmén, P., Koivula, N., Rolf, C., & Felländer-Tsai, L. (2001). Stress fractures of the tibia: Can trait characteristics help us detect the injury-prone athlete? Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11, 87-95.  

Fallby, J., Hassmén, P., Kenttä, G., & Durand-Bush, N. (in press). Relationship Between Locus of Control, Sense of Coherence and Mental Skills in Swedish Elite Athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology.    

Hassmén, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: A population study in Finland. Preventive Medicine, 30, 17-25.  

Hassmén, P., Raglin, J.S., & Lundqvist, C. (2004). Intra-individual variability in state anxiety and self-confidence in elite golfers. Journal of Sport Behavior, 3, 277-290.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1998). Overtraining and recovery: A conceptual model. Sports Medicine, 26, 1-16.  

Kenttä, G., Hassmén, P., & Raglin, J.S. (2001). Training practices and overtraining syndrome in Swedish age-group athletes. International Journal of Sports Medicine, 22, 460-465.  

Koivula, N., Hassmén, P., & Fallby, J. (2002). Self-esteem and perfectionism in elite athletes: effects on competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865-875.

Lundqvist, C., & Hassmén, P. (in press). Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2): Evaluating the Swedish version by confirmatory factor analyses. Journal of Sports Sciences.  

Ett urval av andra publikationer – bokkapitel och böcker

Fallby, J. red. (2004). Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU idrottsböcker.  

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2004). Ledarskap – individen. I: Perspektiv på sport management (sid. 96-121). SISU Idrottsböcker.  

Hassmén, P., Hassmén, N., & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Natur och Kultur.  

Johnson, U., Carlsson, B., Fallby, J., Hinic, H., Lindwall, M., Ryberg, L., & Wetterstrand. F. (1999). Tankens kraft: Idrottspsykologi i teori och praktik. SISU idrottsböcker.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (2002). Underrecovery and overtraining: A conceptual model. In: M. Kellmann (Ed.), Enhancing Recovery: Preventing Underperformance in Athletes (pp. 57-77). Champaign, IL: Human Kinetics.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1999). Träna smart – undvik överträningssyndrom. SISU idrottsböcker.