Publikationer

Här listas publikationer från Forskningsgruppen för idrottspsykologi vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Vetenskapliga artiklar från Forskningsgruppen för idrottspsykologi

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 68)

 Författare Titel År URL
Aujla, I. J.
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, E.
Jobbins, V.
Developing talent among young dancers 2014 Fulltext
Aujla, Imogen J
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Multidisciplinary predictors of adherence to contemporary dance training 2015 -
Aujla, Imogen Jane
Nordin-Bates, Sanna
Redding, Emma
A qualitative investigation of commitment to dance 2014 Fulltext
Bentzen, Marte
Lemyre, Nicolas
Kenttä, Göran
A Comparison of High-Performance Football Coaches Experiencing High- Versus Low-Burnout Symptoms Across a Season of Play 2017 Fulltext
Bentzen, Marte
Lemyre, Pierre
Kenttä, Göran
Development of Exhaustion for High-level Coaches in Association with Workload and Motivation – a Personal Centered Approach 2016 -
Bentzen, Marte
Lemyre, Pierre
Kenttä, Göran
Changes in Motivation and Burnout Indices in High-Performance Coaches Over The Course of a Competitive Season 2016 -
Bentzen, Marte
Lemyre, Pierre
Kenttä, Göran
Basic Psychological Needs Thwarting and Shift in Quality of Motivation: Markers of Exhaustion in Professional Sport Coaches. 2014 -
Blom, Victoria
Bergström, Gunnar
Hallsten, Lennart
Bodin, Lennart
Svedberg, Pia
Genetic susceptibility to burnout in a Swedish twin cohort. 2012 -
Blom, Victoria
Bodin, Lennart
Bergström, Gunnar
Hallsten, Lennart
Svedberg, Pia
The Importance of Genetic and Shared Environmental Factors for the Associations between Job Demands, Control, Support and Burnout. 2013 Fulltext
Blom, Victoria
Bodin, Lennart
Bergström, Gunnar
Svedberg, Pia
Applying the demand-control-support model on burnout in managers and non-managers. 2016 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 7 (Totalt antal hämtade artiklar: 31)

 Författare Titel År URL
Carlsson, Andreas
Kenttä, Göran
Låg kunskap om trötthet ger tröttare idrottare 2013 Fulltext
Ekblom, Maria
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Kallings, Lena
Nooijen, Carla F J
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa 2018 Fulltext
Ekstedt, Mirjam
Kenttä, Göran
Återhämtning självklart för elitidrottare ... men inte för yrkesarbetare 2011 -
Fahlström, Per Göran
Glemme, Mats
Hageskog, Carl-Axel
Kenttä, Göran
Linnér, Susanne
Friidrottens elitcoacher om sin egen kompetens 2013 Fulltext
Forsén Mantilla, Emma
Birgegård, Andreas
Clinton, David
Kenttä, Göran
Palmberg, Karolina
Selenius, Sofia
Tvångsmässig träning måste tas på allvar 2018 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 12 (Totalt antal hämtade artiklar: 116)

 Författare Titel År URL
Idrottarens återhämtningsbok 2008 -
Aujla, Imogen J
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Commitment, adherence and dropout among young talented dancers 2012 -
Aujla, Imogen
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Perceptions of teacher behaviour predict students’ passion for dance. 2013 -
Baltzell, Amy
Kenttä, Göran
Mindfulness Meditation Training for Sport (MMTS) 2017 -
Baltzell, Amy
Röthlin, Philipp
Kenttä, Göran
Self-compassion in sport for courage and performance 2020 -
Beck, Sarah
De'Ath, Stephanie
Aujla, Imogen
Nordin-Bates, Sanna M
Redding, Emma
Injury tracking in pre-vocational dancers. 2013 -
Belz, Johanna
Kenttä, Göran
Muestege, Jelena
Professional development in sport psychology practitioners: merging PST and CBT 2015 -
Bentzen, Marte
Kenttä, Göran
Hållbart ledarskap ur ett tränar- och coachperspektiv 2016 -
Bentzen, Marte
Kenttä, Göran
Exhaustion and cynicism needs to be targeted differently 2016 -
Bentzen, Marte
Kenttä, Göran
Lemyre, Pierre Nicolas
Well-being for sports coaches: 2017 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Äldre publikationer i urval:  

Ett urval av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter:

Ekenman, I., Hassmén, P., Koivula, N., Rolf, C., & Felländer-Tsai, L. (2001). Stress fractures of the tibia: Can trait characteristics help us detect the injury-prone athlete? Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 11, 87-95.  

Fallby, J., Hassmén, P., Kenttä, G., & Durand-Bush, N. (in press). Relationship Between Locus of Control, Sense of Coherence and Mental Skills in Swedish Elite Athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology.    

Hassmén, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological well-being: A population study in Finland. Preventive Medicine, 30, 17-25.  

Hassmén, P., Raglin, J.S., & Lundqvist, C. (2004). Intra-individual variability in state anxiety and self-confidence in elite golfers. Journal of Sport Behavior, 3, 277-290.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1998). Overtraining and recovery: A conceptual model. Sports Medicine, 26, 1-16.  

Kenttä, G., Hassmén, P., & Raglin, J.S. (2001). Training practices and overtraining syndrome in Swedish age-group athletes. International Journal of Sports Medicine, 22, 460-465.  

Koivula, N., Hassmén, P., & Fallby, J. (2002). Self-esteem and perfectionism in elite athletes: effects on competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865-875.

Lundqvist, C., & Hassmén, P. (in press). Competitive State Anxiety Inventory -2 (CSAI-2): Evaluating the Swedish version by confirmatory factor analyses. Journal of Sports Sciences.  

Ett urval av andra publikationer – bokkapitel och böcker

Fallby, J. red. (2004). Guiden till idrottspsykologisk rådgivning. SISU idrottsböcker.  

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2004). Ledarskap – individen. I: Perspektiv på sport management (sid. 96-121). SISU Idrottsböcker.  

Hassmén, P., Hassmén, N., & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Natur och Kultur.  

Johnson, U., Carlsson, B., Fallby, J., Hinic, H., Lindwall, M., Ryberg, L., & Wetterstrand. F. (1999). Tankens kraft: Idrottspsykologi i teori och praktik. SISU idrottsböcker.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (2002). Underrecovery and overtraining: A conceptual model. In: M. Kellmann (Ed.), Enhancing Recovery: Preventing Underperformance in Athletes (pp. 57-77). Champaign, IL: Human Kinetics.  

Kenttä, G., & Hassmén, P. (1999). Träna smart – undvik överträningssyndrom. SISU idrottsböcker.