Film om Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Kunskap- och kompetensstiftelsen har tillsammans med sex svenska företag med intresse för forskningsfrågor kring fysisk aktivitet och hälsa medverkat till att forskningsgruppen Fysisk aktivitet och hjärnhälsa kunnat etableras.

Filmen som visas nedan förklarar syftet med forskningsprojektet och de medverkande samarbetsföretagen. Klicka på bilden så börjar filmen. Du kan även klicka här för att se filmen.

Klicka på bilden så startar filmen

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag är psykisk ohälsa vilket skapar ett stort lidande.
– Forskning visar att om vi är fysiskt aktiva och har en god kondition så gynnas hjärnhälsan, det vill säga de tankemässiga förmågorna och den psykiska hälsan. Forskningen ska nu ta reda vilka rörelsemönster som är viktiga för en god hjärnhälsa och har därmed ett stöd för att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten. Dessa resultat ska sedan kunna användas av både arbetsgivare och arbetstagare, säger Maria Ekblom, docent vid GIH.

Vad påverkar de tankemässiga förmågorna?

Syftet är att studera de biologiska mekanismer som ligger till grund för vissa tankemässiga förmågor och hur de påverkas av om vi sitter under lång tid, om vi ställer oss upp regelbundet eller om vi tränar.
– Det är viktigt eftersom vi sitter mycket på jobbet och rör på oss för lite. Det här är ett effektivt sätt att påverka de hälsomässiga förmågorna, säger Örjan Ekblom, docent vid GIH.

Medverkande företag

Arbetsgivarna vill kunna forma sitt arbete utifrån vetenskaplig grund för att veta vad som fungerar och gynnar hjärnhälsa. Här är GIH:s forskning viktig för att kunna ge dem en vetenskaplig grund. Intrum är ett av de medverkande företagen och de gör idag många saker för att främja det fysiska och psykiska välmåendet hos sina anställda, men de är inte riktigt säkra på om det de gör får den effekt som de hoppats på.
 
– Vårt samarbete med GIH ger oss en chans att mäta effekten av det vi gör och vi provar även på nya saker och ser vilken effekt de har, säger Rakel Segefalk, HR-chef på Intrum.

Även ICA är ett medverkande företag och de ser detta forskningsprojekt som ett utmärkt samarbete mellan forskning och näringsliv.
– Vi hoppas på konkreta verktyg och jag upplever att vi får många möjligheter att spela in våra synpunkter och perspektiv som forskarna sedan djupdyker i, säger Ann Hennicks, HR-direktör vid ICA.

Detta forskningsprojekt ger goda förhoppningar om att ligga till grund för att ge rekommendationer till kontorsarbetande personal med samma noggrannhet som ljus, ljud och buller.

Film om hjärnhälsa

Film om Fysisk aktivitet och hjärnhälsa
Filmen visar syftet med Fysisk aktivitet och hjärnhälsa för arbetsgivare och arbetstagare.

Länk till filmen