Film om Hjärnhälsa i skolan

Forskningsprojektet "Hjärnhälsa i skolan", syftar till att undersöka samband mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner och hur skolor kan organisera fysisk aktivitet för att främja hjärnhälsa.

Filmen nedan förklarar syftet med forskningsprojektet och visar de olika aktiviteter som de medverkande eleverna får delta i, när de kommer till Gymnastik-och idrottshögskolan, GIH. Filmen startar när du klickar på bilden. Du kan även klicka här för att se filmen.

Bild på elever som deltar i Skolprojektets forskning

Totalt kommer tusen elever i årskurs 7 från cirka 40 olika skolor runt Stockholm-Mälardalsregionen att delta i studien. Syftet är att förstå samband mellan fysisk aktivitet och unga människors välmående och inlärning.

– Vi vet att det är positivt för hälsan att röra på sig, men här vill vi veta vilka rörelsemönster som är mer effektiva än andra för att främja hälsosamma hjärnfunktioner. Med det menar vi tankeförmåga, välbefinnande och mental hälsa. Gynnar viss kost och vissa rörelsemönster inlärning och välmående?

– Om det är så, ska dessa rörelsemönster och matvanor definieras och i samverkan med skolpersonal integreras i skolans arbete som ett naturligt inslag under hela skoldagen. Avsikten och det långsiktiga målet med projektet är att alla elever ska få tillgång till meningsfull fysisk aktivitet som främjar deras hjärnhälsa, säger Örjan Ekblom, en av de ansvariga forskarna.

Tester som genomförs på GIH

Deltagarna får medverka i följande aktiviteter på GIH:

  • Kognitionstester (ett minnestest som görs individuellt på en dator)
  • Kort konditionstest på cykel
  • Vikt- och längdmätning
  • Rörelsemätning (eleverna får bära en rörelsemätare under en vecka)
  • Kostregistrering (eleverna får fylla i en digital matdagbok under tre dagar)
  • Enkätundersökning (eleverna får svara på frågor om sig själva och sina hälsovanor)
  • Blodprov. I ungefär hälften av skolorna kommer eleverna även få lämna ett blodprov. En undersköterska kommer då till skolan ungefär en vecka efter besöket på GIH och tar blodprover på dem som deltagit i studien.

Film hjärnhälsa i skolan

Filmen visar de elever som deltar i forskningsstudien om eventuella samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. (icon) Film om hjärnhälsa i skolan