Film hjärnhälsa i arbetslivet

Filmen visar syftet med fysisk aktivitet och hjärnhälsa för arbetsgivare och arbetstagare. (icon) Film om hjärnhälsa i arbetslivet

Film hjärnhälsa i skolan

Filmen visar de elever som deltar i forskningsstudien om eventuella samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. (icon) Film om hjärnhälsa i skolan