Fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet

Allt mer forskning tyder på att vårt fysiska aktivitetsmönster har betydelse för hur vi mår och presterar inte bara fysiskt utan även psykiskt.

Otillräcklig kännedom om mekanismerna bakom sambanden förhindrar dock utformningen av vetenskapligt underbyggda rekommendationer till nytta för människors vardagliga liv.

I denna forskningsmiljö studeras neurofysiologiska och psykologiska mekanismer för hur kondition, stillasittande och fysisk aktivitet kan främja hälsosamma hjärnfunktioner. Vi följer människan genom hela livet för att förstå barndomens, vuxenlivets och ålderdomens specifika förutsättningar.

Vi samproducerar kunskap med svenskt näringsliv, intresseorganisationer, idrotten, skolan och hälso- och sjukvården, och fördjupar oss även i hur fysisk miljö, organisation, ledarskap och pedagogik möjliggör socialt hållbara kulturer för fysisk aktivitet.

Projekt

  1. Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsarbetare. Läs mer om projekt 1
  2. Aktivitetsbaserade kontor. Läs mer om projekt 2.
  3. Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar. Läs mer om projekt 3
  4. Akuta effekter av fysisk träning och avslappning på cerebralt blodflöde, hjärnaktivitet och kognition bland friska äldre
  5. Effekten av fysisk och kognitiv träning på äldres kognitiva förmåga

Adress till denna sida www.gih.se/hjarnhalsa

Film hjärnhälsa i skolan

Filmen visar de elever som deltar i forskningsstudien om eventuella samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. (icon) Film om hjärnhälsa i skolan

Film om arbetets hjärnhälsa

Filmen visar syftet med fysisk aktivitet och hjärnhälsa för arbetsgivare och arbetstagare. (icon) Film om hjärnhälsa i arbetslivet