Tidslinje

2010 2009 2008 2007 2006 2005
2010
29 Sep Linda Bakkman disputerar med avhandlingen ”Mitochondrial function – adaptations to changed metabolic conditions” vid Inst för medicin, Karolinska Institutet. Avhandlingens andra artikel behandlar data från ”24-timmarsförsöket” – ”Reduced efficiency, but increased fat oxidation in mitochondria from human skeletal muscle after 24 hours ultra-endurance exercise.” Försökspersonerna från 24-timmarsförsöket används även somkontrollgrupp i avhandlingens tredje arbete. 
31 Aug Forskningsgruppens arbete som presenterades på ESC uppmärksammas bland annat på webbsidan Science Daily
30 Aug Mikael höll presentation på European Society of Cardiology (ESC) Congress, Stockholm. Presentationens titel och uppgifter: Mattsson CM, Lind B, Enqvist JK, Mårtensson M, Ekblom B, Brodin L-Å. "No evidence of cardiac fatigue in tissue velocity curves at rest after 6 days of ultra-endurance exercise."
1 Jul Publicering av artikeln - Enqvist JK, Mattsson CM, Johansson PH, Brink-Elfegoun T, Bakkman L, Ekblom B. "Energy turn-over during 24-hours and 6 days of Adventure Racing" i Journal of Sports Sciences 2010;28(9):947-55.
23-26 Jun Mikael höll presentation på Congress of European Collage of Sport Science, Antalya, Turkiet. Presentationens titel och uppgifter: Mattsson CM, Enqvist JK, Berglund B, Ekblom B. "Extreme values of cardiac peptide NT-proBNP after ultra-endurance exercise in healthy athletes."
7 Jun Elektronisk publicering av artikeln - Enqvist JK, Mattsson CM, Johansson PH, Brink-Elfegoun T, Bakkman L, Ekblom B. "Energy turn-over during 24-hours and 6 days of Adventure Racing" i Journal of Sports Sciences
3 Maj Emma Wichardt presenterade och försvarade sin uppsats med titeln "NSAID use in endurance events: A cross-sectional study of NSAID use in two Swedish Multisport Cup races" på kursen Idrottsmedicin för läkare vid Umeå universitet
10 April Publicering av artikeln - Sahlin K, Shabalina IG, Mattsson CM, Bakkman L, Fernström M, Rozhdestvenskaya Z, Enqvist JK, Nedergaard J, Ekblom B, Tonkonogi M. "Ultra-endurance exercise increases the production of reactive oxygen species in isolated mitochondria from human skeletal muscle" i J Appl Physiol, 108(4):780-787.
23 Mar Mikael börjar sin period som gästforskare under Dr Euan Ashley på Department of Cardiovascular Medicine, Stanford University, Kalifornien.
15 Mar Publicering av artikeln - Mattsson CM, Enqvist JK, Brink-Elfegoun T, Johansson PH, Bakkman L, Ekblom B. "Reversed drift in heart rate but increased oxygen uptake at fixed work rate during 24 hours ultra-endurance exercise" i Scand J Med Sci Sports, 20(2):298-304.
26 Feb Artikeln - Enqvist JK, Mattsson CM, Johansson PH, Brink-Elfegoun T, Bakkman L, Ekblom B. "Energy turn-over during 24-hours and 6 days of Adventure Racing" accepteras för publicering i Journal of Sports Sciences.
16 Feb Mikael tester programledaren före och efter ett (nästan) marathonlopp i TV-programmet ”Hjärnkontoret” i SVTB
8 Feb Mikael tilldelas stipendium från Japanstiftelsen för studieresa till Japan under hösten 2010.
28 Jan Elektronisk publicering av artikeln (se info nedan) i Journal of Applied Physiology.
22 Jan Artikeln - Sahlin K, Shabalina IG, Mattsson CM, Bakkman L, Fernström M, Rozhdestvenskaya Z, Enqvist JK, Nedergaard J, Ekblom B, Tonkonogi M. "Ultra-endurance exercise increases the production of reactive oxygen species in isolated mitochondria from human skeletal muscle" accepteras för publicering i Journal of Applied Physiology.
2009
12 Dec Emma Wichardt är tjänstledig t.o.m. 20 feb. Hon kommer att tillbringa tiden på Nya Zeeland och bland annat tävla i världens äldsta solomultisporttävling "Coast to Coast".
7 Dec Boken "Idrottens olösta gåtor" släpps. Kapitlet om plötslig hjärtdöd är skrivet av Mikael.
4 Dec

Projektet ”Multisporten fysiologi” tilldelas bidrag på 200 000:- av centrum för idrottsforskning.
Dessutom fortsätter Mikaels stipendium för studiestöd som doktorand (sista året).

5-15 Nov Adventure racing World Championship (ARWC). Emma Wichardt är på plats i och runt Estoril, Portugal med enkätundersökningar före och efter tävlingen.
30 Okt Forskningsgruppens kommande närvaro vid AR World Championship i Portugal uppmärksammas på webbsidan Sleepmonsters.
3 Okt Emma Wichardts enkätstudie om användning av NSAID under multisport. Andra insamlingen av enklätsvar på Femmans multisportrace i Göteborg.
28 Sep Artikel i tidskriften Idrott & Kunskap, Nr 4, 2009, s.26-30, ”När hjärtat slutar slå”.
8 Sep Mikael intervjuas och svarar på frågor kring forskningen om hjärtutmattning i radioprogrammet ”Kropp & själ” i P1 (Repris 9/9 och 13/9).
5 Sep Emma Wichardt gör enkätstudie om användning av NSAID under multisport. Första insamling av enklätsvar på STAR i Stockholm.
26-27 Jun Mikael höll presentation på Athlete's Heart, Sudden Death & Hypertrophic Cardiomyopathy Conference, Stanford, USA. Titeln på föredraget var "Physiological demands and cardiac fatigue during ultra-endurance exercise."
8 Jun Artikel i tidskriften Idrott & Kunskap, Nr 3, 2009, s.38-42, ”Styrketräning av hjärtat”.
4 Jun Linnea Wallberg presenterade och försvarade sin examensuppsats på magisterprogrammet i nutrition, Stockholms universitet, med data från 24-timmars, ARWC 2006, och Explore Sweden 2008. Titeln på arbetet var ”Interleukin-6 in human plasma during ultra endurance exercise”.
30 Maj Mikael delger tankar kring (kolhydrat)laddning inför marathon i ett inslag i TV4:s sändning av Stockholm Marathon.
29-30 Maj SVT:s program Hjärnkontoret tar hjälp av Mikael genomföra ett batteri med tester före och efter Stockholm Marathon för att se hur kroppen reagerar. Programmet sänds någon gång under hösten.
28 Maj Mikael pratar om effekter av marathonlöpning i SVT:s "Gomorron" på SVT1.
18 Maj Artikel "Medicin vinner inga tävlingar" i tidskiften Outside nr 4-2009. Emma Cole-Wichardt intervjuas och förklarar fynden som presenteras i hennes uppsats.
9 Apr Jonas presenterade och försvarade sin D-uppsats i fysiologi, Karolinska Institutet, med data från 24-timmarsförsöket och ARWC. Presentationen hölls på Nationellt Vintersportcentrum i Östersund och titeln var ”Energy turnover during 24 h and 6 days of adventure racing”.
29 Mar Elektronisk publicering av artikeln - Mattsson CM, Enqvist JK, Brink-Elfegoun T, Johansson PH, Bakkman L, Ekblom B. "Reversed drift in heart rate but increased oxygen uptake at fixed work rate during 24 hours ultra-endurance exercise" i Scand J Med Sci Sports.
14 Mar 12-timmars studie (kontroll av non-invasiv metod för att mäta hjärtminutvolym) med fem medlemmar från Team Explore som försökspersoner. Samarbete med bl.a. Markus Ståhlberg från Karolinska. Data från denna och fjolårets 12-tim test samt 48-tim TEA 2008 kommer att sammanställas till en artikel.
3 Mar Mikael håller ett föredrag med titeln "Därför blev jag forskare i multisport", och projektet presenteras på en poster under GIH:s Öppet hus-dag.
16 Feb Artikel i tidningen Studentliv, nr 1 - 2009. Mikael citeras och svarar på frågor om vanliga träningsmyter.
11 Feb Mikael blir inbjuden att hålla en presentation på konferensen "Athlete's Heart, Sudden Death, Hypertrophic Cardiomyopathy" på Stanford University i slutet av juni.
10 Feb Artikel i dagstidningen Örnsköldsviks Allehanda. Mikael Lindnord (erfaren försöksperson) intervjuas och berättar om 24-timmars 2005 och det kommande 12-timmarsförsöket, och Mikael Mattsson citeras angående de vetenskapliga anledningarna till forskningsprojektet.
23 Jan Linnea presenterade sitt kommande arbete under titeln "Effekter av extremt uthållighetsarbete på cytokiner (ffa. IL-6) i plasma och muskel".
16 Jan Mikael presenterade sina erfarenheter från höstens forskningsvistelse på Columbia resp. Stanford University i USA.
12 Jan Emma Wichardt presenterade och försvarade sin uppsats med titeln "Rhabdomyolysis and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise" på läkarlinjen vid Umeå universitet.
9 Jan Linnea Wallberg börjar sitt inhopp i forskningsgruppen. Hon kommer denna termin att göra sitt magisterexamensarbete på nutritionistprogrammet med inriktning mot förändringar i koncentrationer av IL-6 i både plasma och muskel under multisport.
2008
22 Dec Publicering av artikeln - Berg U, Enqvist JK, Mattsson CM, Carlsson-Skwirut C, Sundberg CJ, Ekblom B & Bang P ”Lack of sex differences in the IGF-IGFBP response to ultra endurance exercise.” Scand J Med Sci Sports 18(6):706-14
18 Dec Emma Wichardt presenterade och försvarade sin uppsats med titeln "Rhabdomyolysis and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise" på Umeå idrottsmedicinska institution.
2 Dec

Projektet ”Multisporten fysiologi” tilldelas bidrag på 190 000:- av centrum för idrottsforskning.
Dessutom tilldelas Mikael stipendium för studiestöd som doktorand för ytterligare 2 år.

17 Nov Mikael börjar sin period som gästforskare under Dr Euan Ashley på Department of Cardiovascular Medicine, samt Human Performance lab, Stanford University, Kalifornien.
28 Okt Artikel i tidskiften Man Magazine. Johan Hasselmark och Daniel Hansson från FJS (erfarna försökspersoner) intervjuas och Mikael citeras angående Adventure Racing.
6 Okt Mikael börjar sin period som gästforskare vid Dr Andrew Marks lab, Department of Physiology & Cellular Biophysics, Columbia University, New York.
5 Okt Artikeln - Mattsson CM, Enqvist JK, Brink-Elfegoun T, Johansson PH, Bakkman L, Ekblom B. "Reversed drift in heart rate but increased oxygen uptake at fixed work rate during 24 hours ultra-endurance exercise." accepteras för publicering i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.
2 Okt Projektet ”Multisporten fysiologi” och resorna till Columbia samt Stanford University tilldelas internationaliserings- och resestipendier på 25.000:- + 9.000:- av forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) på GIH respektive Karolinska Institutets stiftelser.
30 Sep Mikael presenterade och försvarade sin D-uppsats i fysiologi, Karolinska Institutet, med data från karaktäriseringsstudien ”The Adventure Racing Athlete - a physiological profile”.
19 Sep Mikael gör halvtidskontroll för doktorandstudierna. Titeln på arbetet är "Physiology of Adventure Racing - with emphasis on circulatory response and cardiac fatigue".
18 Sep Mikael föreläser på universitetskursen "Idrotts- och arbetsfysiologi" på GIH under rubriken "Fysiologiska krav och effekter av extrem uthållighet".
5-10 Sep Delprojekt 4 - Explore Sweden. Mikael och Björn är på plats i Örnsköldsvik för att ta blodprover från deltagarna före och efter 3-4 dygns tävlande.
9-12 Jul Mikael presenterade resultat och poster på Congress of European Collage of Sport Science, Estoril, Portugal. Posterns titel och uppgifter: Mattsson CM, Enqvist JK, Brink-Elfegoun T, Johansson PH, Bakkman L, Ekblom B. "Unexpected cardiovascular response during ultra-endurance exercise."
16 Jun Artiklar i tidskriften Idrott & Kunskap, Nr 3, 2008, s.10 + 20-22, ”Mutation i kalciumkanaler ansvariga för plötslig hjärtdöd” och "S107 - läkemedlet som sätter skräck i USA:s dopingpolis". Mikael skrev två populärvetenskapliga artiklar om koncekvenserna av problem med receptorer i hjärta och skelettmuskel.
5 Jun Marie Nordin presenterade och försvarade sin examensuppsats på magisterprogrammet i nutrition, Stockholms universitet, med data från ARWC 2006 i Hemavan. Arbetet med titeln ”Changes in AAs in human plasma during 6-days ultra-endurance exercise” fick högsta betyg.
30 Apr - 4 Maj

Delprojekt 3 - TietoEnator Adventure Nordic Open Championship. Mikael, Björn, Filip Larsen, Marcus Ståhlberg (Karolinska) och Marie Nordin är på plats i och runt Karlstad med testlabb för undersökningar före, under och efter tävling 45-60 timmar non-stop. Se även under Publicerat.
I och med tävlingen inleder Emma Wichardt sitt inhopp i forskningsgruppen. Hon kommer att göra sitt projektarbete på läkarlinjen i Umeå med inriktning på förändringar i myoglobin-koncentrationer under multisport.

29 Apr Multisportens fysiologi – 50-60 timmars fältstudie med supplementering godkänns av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.
25 Apr Mikael föreläser för RF/SISUs kostrådgivarnätverk på Bosön under rubriken "Multisport - en annorlunda kostproblematik".
24 Apr Forskningsgruppens närvaro vid TietoEnator Adventure 1-4 maj uppmärksammas på www.multisport.se, NWT.se, och Värmlands Folkblad.
26 Mar Artikel i tidskriften Svensk Idrottsforskning, Nr 1, 2008, s.18-21, ”Multisport - en utmaning i extrem uthållighet”. Björn, Mikael och Jonas skrev en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet så här långt.
18 Mar Projektet presenteras på en poster under GIH:s Öppet hus-dag.
15 Mar 12-timmars studie (kontroll av non-invasiv metod för att mäta hjärtminutvolym) med fyra medlemmar från Fallskärmsjägarskolan som försökspersoner. Samarbete med bl.a. Markus Ståhlberg från Karolinska. Mätningar gjordes ungefär var fjärde timme under testet.
3 Feb Elektronisk publicering av artikeln - Berg U, Enqvist JK, Mattsson CM, Carlsson-Skwirut C, Sundberg CJ, Ekblom B & Bang P ”Lack of sex differences in the IGF-IGFBP response to ultra endurance exercise.” Scand J Med Sci Sports
3 Jan Marie Nordin börjar sitt inhopp i forskningsgruppen. Hon kommer denna termin att göra sitt magisterexamensarbete på nutritionistprogrammet med inriktning mot förändringar i aminosyra-koncentrationer under multisport.
2007
10 Dec Jonas föreläser på officershögskolan Karlberg om likheter mellan militär verksamhet och multisport, samt koststrategier för att bibehålla högt stridsvärde.
30 Nov

Projektet ”Multisporten fysiologi” tilldelas bidrag på 175 000:- av centrum för idrottsforskning.
Dessutom tilldelades projektet "Hjärtpåverkan vid träningsläger (uthållighetsträning)" 65 000:-. Bo Berglund (docent & överläkare) ansvarar för projektet där effekter av hårda lägerveckor (för t.ex. längdskidåkare, roddare, kanotister, simmare och brottare) ska undersökas och ställas i relation till multisporttävlingar.

16 Nov Ulrika Berg (doktorand, leg läk, Barnendokrinologiska lab Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Institutet) disputerar på avhandlingen ”The IGF-IGFBP System in Aerobic Exercise - with Focus on Skeletal Muscle” vid Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Avhandlingens artikel I behandlar data från ARWC (6-dygns försöket) – ”Lack of sex differences in the IGF-IGFBP response to ultra endurance exercise.” Läs abstract eller avhandlingen (pdf)
16 Nov-15 Jan Mikael handleder studenterna Arvid Kalmaru, Erica Smedberg, Patrik Forsblom och Victor Söderström i elektivarbete på kursen Fysiologi A, Karolinska Institutet. Arbetet handlar om optimal återhämtning.
10-11 Nov

"Salt, nakenbad och galna idrottare!"
Det handlar om kropp och hälsa i veckans Vetenskapslandet.
Lördag 20.30 och söndag 19.30 i Kunskapskanalen!
Inslaget handlar om forskningsprojektet. Medverkande Jonas, Mikael, Björn och försökspersonen Mikael Lindnord (fd Nordström).

6 Nov Artikeln - Berg U, Enqvist J, Mattsson CM, Carlsson-Skwirut C, Sundberg CJ, Ekblom B & Bang P ”Lack of sex differences in the IGF-IGFBP response to ultra endurance exercise” accepteras för publicering i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.
31 Okt Mikael presenterar gruppens forskning och resultat för intresserade på GIH-dagarna.
12 Okt Jonas & Mikael föreläser på officershögskolan Karlberg om koststrategier och likheter mellan militär verksamhet och multisport.
23 Aug Jonas & Mikael föreläser för Försvarets Kustjägar- och Amfibiebefäl på Berga Örlogsskola om koststrategier och likheter mellan militär verksamhet och multisport.
9 Jul Multisportens fysiologi – 2 x 36-timmarsförsök godkänns av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.
12 Jun Björn presenterade resultat från projektet på CIF:s konferens på temat ”Återhämtning i träning och tävling”.Björn presenterade resultat från projektet på CIF:s konferens på temat ”Återhämtning i träning och tävling”.
5 Jun Mikael diskuterar frukost med näringsforskaren Ulf Holmbäck och matetnologen Anna Burstedt i radioprogrammet ”Kropp & själ” i P1
1 Jun Jonas & Mikael skriver artikel om uppladdning inför Stockholm maraton på www.marathon.se ”Forskare avdramatiserar kolhydratuppladdningen”.
29 Maj Jonas flyttar till Östersund.
16 Maj Linda Bakkman tar sin licientiatexamen med avhandlingen ”Mitochondrial function – influence of hypoxic training and ultra-endurance exercise” vid Inst för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Avhandlingens andra artikel behandlar data från ”24-timmarsförsöket” – ”Reduced efficiency, but increased fat oxidation in mitochondria from human skeletal muscle after 24 hours ultra-endurance exercise.”
11 Maj Mikael föreläser på RF:s elittränarutbildning på Bosön om hur vetenskaplig teori kan användas praktiskt i träningsupplägg, med utgångspunkt från multisport.
17 Apr Jonas & Mikael föreläser Försvarets FMIF-konferens på Karlbergs slott om koststrategier och likheter mellan militär verksamhet och multisport.
13 Apr Björn, Mikael & Bosse Berglund föreläser på försvarsmaktens huvudkvarter om projektet och presenterar möjliga användningsområden i militär verksamhet.
2 Apr Första versionen av en multisportdryck med blåbärssmak tillverkas av Ekströms (Procordia) efter Jonas och Mikaels recept. Om testet faller väl ut och produkten passar i sortimentet kommer en uppdaterad version att finnas på marknaden.
22 Mar Artikel i tidskriften Runner’s World, Nr 3, 2007, s.48-49, ”Bäst i långa loppet (därför klarar multisportarna övermänskliga prestationer)”. Jonas och Mikael intervjuas och beskriver multisportaren och träningstankar.
18-23 Mar Ulrika Berg (doktorand, leg läk, Barnendokrinologiska lab Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Institutet) presenterade resultat och poster med data från ARWC på Gordon Research Conference – IGF in physiology & disease, Ventura, CA, USA. Posterns titel och uppgifter: Berg U, Enqvist J, Mattsson CM, Carlsson-Skwirut C, Sundberg CJ, Ekblom B & Bang P (2007) ”The IGF-IGFBP system during ultra-endurance exercise in men and women.”
14 Mar Inslag i TV-programmet Vetenskapslandet på Kunskapskanalen om forskningsprojektet. Medverkande Jonas, Mikael, Björn och försökspersonen Mikael Lindnord (fd Nordström).
14 Mar Mikael blir antagen som doktorand i medicinsk vetenskap vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, med Björn som huvudhandledare, Bo Berglund (docent, kardiolog, SOK, MIL och Karolinska sjukhuset) som bihandledare och Euan Ashley (ass. Prof., Stanford University) som mentor.
13 Mar Mikael och Jonas skriver artikel om träningslära i tidskriften Outside, Nr 3, 2007, s.44-48, ”(De senaste vetenskapliga rönen om) Träning för långdistans”.
2 Mar Möte med representanter från Polisens piketstyrka angående möjliga samarbeten.
18 Feb Artikel i tidningen Dagens Nyheter, Vetenskap, s.20-21, ”Extremidrottare hjälper forskningen”. Björn intervjuas och förklarar projektets olika delar.
19 Jan Maria Fernström disputerar på avhandlingen ”Effects of endurance exercise on mitochondrial efficiency, uncoupling and lipid oxidation in human skeletal muscle” vid Inst för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Avhandlingens fjärde artikel behandlar data från ”24-timmars försöket” – ”Reduced efficiency, but increased fat oxidation in mitochondria from human skeletal muscle after 24 hours ultra-endurance exercise.” Läs abstract.
18 Jan Artikeln från Nature publiceras översatt till franska i tidningen Courrier international, No 846.
18 Jan Elektronisk publicering av artikeln - Fernström M, Bakkman L, Tonkonogi M, Shabalina IG, Rozhdestvenskaya Z, Mattsson CM, Enqvist JK, Ekblom B, Sahlin K (2007) ”Reduced efficiency, but increased fat oxidation, in mitochondria from human skeletal muscle after 24-h ultraendurance exercise.” J Appl Physiol 102(5):1844-9
2006
22 Dec Delar av artikeln från Nature publiceras översatt till spanska på siten Diariomedico.com.
21 Dec Projektet omnämnt i nyhetsartikeln ”Freaks of nature?” om forskning på ultrauthållighet i tidskriften Nature.
4 Dec Mikael tilldelas stipendium för studiestöd som doktorand från Centrum för Idrottsforskning.
27 Nov Projektet ”Multisporten fysiologi” tilldelas bidrag på 150 000:- av centrum för idrottsforskning.
24 Nov Jonas och Björn håller föredrag om multisport på Träningsdagarna, Stockholmsmässan.
12 Sep Artikel i tidskriften Outside, Nr 4, 2006, s.51-53, ”På gränsen”. Jonas och Mikael intervjuas, förklarar projektet och sina egna tankar om forskning.
12-23 Aug Delprojekt 2 - Adventure racing World Championship (ARWC). Jonas, Mikael, Björn och Britta Lind är på plats i och runt Hemavan med testlabb för undersökningar före, under och efter tävling 6-dygn non-stop.
8 Aug Artikel i tidningen Mitt i Södermalm, s.23, ”En veckas styrkeprov”, om tester inför ARWC med försökspersonen Tero Nykänen.
22-27 Jun Maria Fernström (doktorand, inst för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet & Åstrandlab, GIH) presenterade resultat och poster med data från 24-timmarsförsöket på 14 European Bioenergetic Conference, Moscow, Russia. Posterns titel och uppgifter: Fernström M, Shabalina I, Bakkman L, Tonkonogi M, Mattsson CM, Enqvist JK, Ekblom B & Sahlin K (2006) ”Skeletal muscle mitochondrial function and ROS production in response to extreme endurance exercise in athletes”.
15 Jun Multisportens fysiologi - Delprojekt 2 - Adventure racing World Championship (ARWC) godkänns av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.
30 Maj Mikael diskuterar uthållighet, träning och maraton i radioprogrammet ”Kropp & själ” i P1.
25 Apr Jonas och Mikael presenterade och försvarade sina C-uppsatser i fysiologi, Karolinska Institutet, med data från 24-timmarsförsöket, Åstrandlaboratoriet, GIH. Jonas - ”Energiförbrukning och vätskebalans vid ultrauthållighets arbete”, Mikael – ”Respons av cytokiner (IL-1β, IL-6, IL-8 och TNF-α) under och efter blandat 24 tim ultrauthållighetsarbete”.
10 Apr Artikel i tidskriften Idrott & Kunskap, Nr 2, 2006, s.20-5, ”Extreme trainover (I forskningens tjänst: Nio extrema män)”.
Mars Projektet ”Multisporten fysiologi” tilldelas bidrag på 30 000:- av forskning- och utbildningsnämnden på GIH.
17-18 Mar Jonas & Mikael presenterade de första resultaten från karaktäriseringen av multisportatleten och 24-timmarsförsöket på Vildmarksmässan i Älvsjö.
1 Feb Jonas & Mikael blir antagna till kursen Fysiologi D, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.
2005
28 Nov  Projektet ”Multisporten fysiologi” tilldelas bidrag på 150 000:- av centrum för idrottsforskning.
24 Okt Notis i Svenska Dagbladet om 24-timmarsförsöket, s.6, ”Tufft test”, bild med bl.a. Gunilla Hedin och försökspersonen Magnus Persson.
21-24 Okt Delprojekt 1 – 24-timmarsförsöket. Jonas, Mikael och Björn, samt mitokondriegruppen (med Kent Sahlin, Michail Tonkonogi, Maria Fernström och Linda Bakkman), Patrik Johansson, Thibault Elfegoun, Maria Ekblom, Gunilla Hedin, och ett stort antal funktionärer arbetade med försöket i och runt GIH.
28 Sep Multisportens fysiologi – Delprojekt 1 – 24-timmarsförsöket godkänns av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.
2 Jun Jonas och Mikael presenterade och försvarade sina B-uppsatser i fysiologi, Karolinska Institutet. Jonas - ”Substratval vid akut och förlängt arbete”, Mikael – ”Möjliga mekanismer för trötthet i centrala nervsystemet under ultrauthållighetsarbete”.
18 Mar  Första mötet mellan Jonas, Mikael & Björn angående projektet ”Multisportens fysiologi”.