Tidigare aktuellt

2011

Torsdag 24 mars 2011 anordnade vi en halvdagskonferens om "Physiology of Adventure Racing" med flera av våra samarbetspartners samt andra internationella forskare. Läs programmet.

Fredag 25 mars 2011 var det dags för Mikaels disputation där avhandlingen "Physiology of Adventure Racing - with emphasis on circulatory response and cardiac fatigue" försvarades.

Front cover thesis. Foto: Krister Göransson

Grattis Emma!

I 2011 års tilldelning av anslag från Centrum för idrottsforskning förärades Emma Wichardt med doktorandstipendium!
 
Det ekonomiska stödet täcker en stor del av lönen och sträcker sig över hela doktorandtidens fyra år.
Titeln på Emmas arbete är "Vad har NSAID för påverkan på muskelåterhämtning och prestation vid uthållighetsidrott?" och det är en direkt fortsättning på studierna om hur anti-inflammatoriska mediciner påverkar multisportarna.

  • Ytterligare arbeten med att sammanställa data och skriva artiklar innefattar:
  • "reliabilitet av non-invasiv hjärtminutvolymsmätning under arbete" av Mattsson CM, Ståhlberg M, Ekblom OE, Braunsweig F, Ekblom B.,
  • Immunologiska förändringar efter multisport (samarbete med Fawzi Kadis forskningsgrupp, Örebro universitet)
  • Förändringar i telomerer efter multisport (samarbete med Fawzi Kadis forskningsgrupp, Örebro universitet)
  • Mattsson CM, Enqvist JK, Bakkman L, Ekblom B. "Plasma lipids during ultra-endurance exercise." In manuscript.
  • Fortsättning av arbetet kring rhabdomyolys, myoglobin, NSAID och prestation (samarbete med Karin Henriksson-Larsén).

Samarbetena med Fawzi Kadis grupp vid Örebro universitet och Lars-Åke Brodins grupp på KTH kommer med stor sannolikhet att resultera i ytterligare ett antal publikationer. Dessutom kommer arbetet med Eva Blomstrands grupp kring förändringar i aminosyrakoncentrationer att färdigställas under hösten.

2010

Tre manuskript har skickats in och vi väntar på besked från tidskrifterna.

  • Mattsson CM, Berglund B, Ekblom B. "Extreme values of NT-proBNP after ultra-endurance exercise in healthy athletes – Related to impaired exercise performance?" Submitted manuscript, Jan 2011
  • Mattsson CM, Lind B, Enqvist JK, Mårtensson M, Ekblom B, Brodin L-Å. "No evidence of cardiac fatigue in tissue velocity curves at rest after 6 days of ultra-endurance exercise." Submitted manuscript, Jan 2011.
  • Borgenvik M, Nordin M, Mattsson CM, Enqvist JK, Ekblom B, Blomstrand E. "Alterations in amino acid concentrations in the plasma and muscle in human subjects during 24 hours or 6 days of ultra-endurance exercise." Submitted manuscript Feb 2010.

Båda artiklarna:
* Wichardt E, Mattsson CM, Ekblom B, Henriksson-Larsén K. "Rhabdomyolysis/myoglobinemia and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise (adventure racing)", och
* Wallberg L, Mattsson CM, Enqvist JK, Ekblom B. "Plasma IL-6 concentration during ultra-endurance exercise." har accepterats för publicering i European Journal of Applied Physiology.

Vistelsen vid universiten i Japan, National Institute of Health and Nutrition i Tokyo och Ritsumeikan University i Kyoto, under ledning av Professor Izumi Tabata var oerhört lärorika och intressanta. Ritsumeikan University har fantastiska resurser och vi kommer sannolikt att ha en del samarbete med dem även i fortsättningen.

Mikaels föredrag om forskningen på multisport för Idrottsmedicin Väst i Göteborg den 11 nov ble väl mottaget av de närmare hundra åhörarna.

Den 29 sept disputerade Linda Bakkman med avhandlingen ”Mitochondrial function – adaptations to changed metabolic conditions” vid Inst för medicin, Karolinska Institutet. Avhandlingens andra artikel behandlar data från ”24-timmarsförsöket” – ”Reduced efficiency, but increased fat oxidation in mitochondria from human skeletal muscle after 24 hours ultra-endurance exercise.” Försökspersonerna från 24-timmarsförsöket används även somkontrollgrupp i avhandlingens tredje arbete.

Presentationen på konferensen för European Society of Cardiology (ESC) i Stockholm den 30 augusti gick alldeles utmärkt. Abstractet "No evidence of cardiac fatigue in tissue velocity curves at rest after 6 days of ultra-endurance exercise" presenterades både på temasessionen "Ultra-endurance exercise: too much of a good thing?" och senare även på presskonferensen med titeln "Marathon and ultra sports: effects on the heart.
Sessionen var mycket intressant med flera nyanserade presentationer, och det verkade som om de flesta andra presentationerna stödde vår tanke på att hög arbetsintensitet är den viktigaste orsaken till hjärtutmattning.
Arbetet fick en del genomslag och uppmärksammades bland annat av Science Daily.

Närmast kommande är konferensen för European Society of Cardiology (ESC) i Stockholm i slutet av augusti. Abstractet "No evidence of cardiac fatigue in tissue velocity curves at rest after 6 days of ultra-endurance exercise" ska både presenteras på temasessionen "Ultra-endurance exercise: too much of a good thing?" och senasre även på presskonferensen som har fått titeln "Marathon and ultra sports: effects on the heart.

Detta kan bli mycket spännande då alla de andra som presenterar är digniteter från runt om i världen som snarare påstår att hjärtat tar skada...

Artikeln "Late cardiovascular drift observable during ultra endurance exercise" av av Mattsson CM, Ståhlberg M, Ekblom OE, Braunsweig F, Ekblom B. skickades in för review i mitten av juli.

Mikael var över midsommarhelgen på konferensen för European College of Sport Science (ECSS) i Turkiet. Arbetet "Extreme values of cardiac peptide NT-proBNP after ultra-endurance exercise in healthy athletes" presenterades muntligt på en oväntat välbesök session.

Artikeln "Energy turn-over during 24-hours and 6 days of Adventure Racing" epublicerades 7 juni och publicerades i pappersformat i Journal of Sports Sciences 2010;28(9):947-55. Arbetet med Jonas Enqvist som förstanamn behandlar energiutgift, energiintag och arbetsbelastning under våra två första arbetsförsök.

I början av maj presenterade Emma Wichardt en uppsats med titeln "NSAID use in endurance events: A cross-sectional study of NSAID use in two Swedish Multisport Cup races" på kursen Idrottsmedicin för idrottsmedicin vid Umeå univeristet.

23 mars - 25 april: Mikael kommer att vara på The Ashley Lab, Stanford University för att fortsätta med projektet kring apelin-APJ.

Den 15 mars publicerades artikeln "Reversed drift in heart rate but increased oxygen uptake at fixed work rate during 24 hours ultra-endurance exercise" i Scand J Med Sci Sports 20(2):298-304. Det är drygt ett och ett halvt år sedan den accepterades i okt 2008.

SVT:s Hjärnkontoret som sändes 16 februari innehöll ett reportage om trötthetseffekterna av löpning. Programmet spelades in i samband med Stockholm marathon i sommaren 2009, med Mikael som testledare. Länk till programmet på SVTplay (tillgängligt t.o.m. tors 29 april).

Artikeln som behandlar ROS-produktion under ultra-uthållighetsarbete med titeln "Ultra-endurance exercise increases the production of reactive oxygen species in isolated mitochondria from human skeletal muscle" (samarbete under ledning av prof. Kent Sahlin) har publicerades elektroniskt 28 jan i Journal of Applied Physiology.

Emma Wichardt är tjänstledig 12 dec-20 feb, och tillbringar tiden med allehanda friluftsaktiviteter och träning på Nya Zeeland.

Den 12-13 feb ska hon delta i världens äldsta solomultisporttävling "Coast to coast". Lycka till!

Den populärvetenskapliga artikeln om hjärtat med titeln "När hjärtat slutar slå" som först publicerades i septembernumret (Nr4:2009) av Idrott & Kunskap ingår även under namnet "Mysteriet plötslig hjärtdöd" som ett kapitel i boken "Idrottens olösta gåtor" som kom ut i december. Boken är i huvudsak skriven av Christian Carlsson.

2009

Den 3 november åker Emma Wichardt till Portugal för VM i multisport. Med sig har hon enkäter för att undersöka både förekomsten av NSAID och dess effekter under multisport, men även frågor av mer allmän karaktär om idrottarnas träningsbakgrund och utbildning som ska jämföras med motsvarande enkäter från VM i Hemavan 2006. Forskningsgruppens kommande närvaro har uppmärksammats på webbsidan Sleepmonsters. Enkätsvaren från STAR i Stockholm och Femmans multisportrace i Göteborg är insamlade och analyserade.

Manuskriptet som behandlar ROS-produktion under ultra-uthållighetsarbete har reviderats, bytt namn till "Ultra-endurance exercise increases the production of reactive oxygen species in isolated mitochondria from human skeletal muscle" och åter skickats in i slutet av oktober.

Fortfarande väntar vi på återkoppling från tidskrifterna på de tre artiklarna "The Adventure Racing athlete: a physiological profile", "Rhabdomyolysis and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise (adventure racing)", samt "Energy turn-over during 24-hours and 6 days of Adventure Racing".

Emma Wichardt fortsätter sitt arbete kring NSAID och dess effekter under multisport. Under hösten samlas enkätsvar in från flera tävlingar (STAR i Stockholm, Femmans i Göteborg och SM i Uppsala) för att få ett stadigt underlag av arbeta vidare med.

Nu är det även klart att Emma kommer att vara på plats och dela ut enkäterna under VM i multisport i Portugal som hålls i början av november. Det blir mycket intressant för att kunna jämföra data från svenska kort-tävlingar med ett internationellt flerdygnsrace. Emma kommer även i fortsättningen vara placerad vid Umeå universitet på enheten för idrottsmedicin.

Manuskriptet som behandlar ROS-produktion under ultra-uthållighetsarbete "Increased mitochondrial production of reactive oxygen species after ultra-endurance exercise in human skeletal muscle" skickades in i slutet av augusti.

Även de tre artiklarna "The Adventure Racing athlete: a physiological profile", "Rhabdomyolysis and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise (adventure racing)", samt "Energy turn-over during 24-hours and 6 days of Adventure Racing" är reviderade och åter inskickade för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Den andra populärvetenskapliga artikeln i Idrott & Kunskap om hjärtat med titeln "När hjärtat slutar slå" finns att läsa septembernumret (Nr4:2009). Den första artikeln, "Styrketräning av hjärtat" publicerades i juninumret (Nr3:2009).

Linnéa Wallbergs arbete om förändringar i plasmakoncentrationerna av IL-6 under ultrauthållighetsarbete är både färdigställt och presenterat på ett alldeles utmärkt sätt. Innan vi säger ett superstort tack till Linnea (för den här gången), så ska arbetet skrivas om så att formatet passar en vetenskaplig tidskrift.

Emma Cole-Wichardt har intervjuats av tidskriften "Outside" med anledning av resultaten i hennes uppsats. Både uppsats och artikeln går att läsa på "Publicerat"-sidan.

Varje år i samband med Stockholm marathon riktas en hel del uppmärksamhet och frågor till Björn Ekblom. Anledningen är att han varit drivande i många av de forskningsprojekt som gjorts på marathonlöpare. Det handlar om allt från glykogenladdning, energidrycker och bloddoping, till hälsoeffekter och risken att dö i hjärtinfarkt under själva loppet. I år fick Mikael Mattsson svara på flera av frågorna, vilket ledde till inslag under själva marathonsändningen i TV4 om glykogen-laddning, införsnack i morgonsoffan på SVT, och en förinspelning till höstens omgång av "Hjärnkontoret" i SVT.

Artiklarna "The Adventure Racing athlete: a physiological profile",

"Rhabdomyolysis and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise (adventure racing)", samt "Energy turn-over during 24-hours and 6 days of Adventure Racing" ska samtliga revideras för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

14 mars genomfördes ett 12-timmarstest med försökspersoner från Team Explore (bilder kommer inom kort). Hela försöket flöt på mycket bra, och de preliminära resultaten pekar i samma riktning som tidigare undersökningar. Nu pågår arbetet med att sammanställa en artikel om förändringar i hjärtats frekvens, slagvolym och minutvolym under ultra-uthållighetsarbete, med data både från de två 12-timmarstesterna samt 48-timmarstävlingen TietoEnator Adventure 2008.

Dessutom kommer data förhoppningsvis att presenteras i ett metodarbete om reliabiliteten hos gasåterandningsmetodiken med maskinen Innocor.

Linnéa Wallbergs arbete om förändringar i plasma- och muskelkoncentrationerna av IL-6 under ultrauthållighetsarbete går framåt och inom kort är samtliga prover analyserade och sammanställningsfasen tar vid.

Artikeln "The Adventure Racing athlete: a physiological profile" har skickats in till vetenskaplig tidskrift för granskning.

Emma Wichardts arbete "Rhabdomyolysis and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise (adventure racing)" är omskrivet till artikelformat och skickas i dagarna till en vetenskaplig tidskrift för granskning.

Nu är februari här vilket är lika med skrivtid! Under dess första vecka skickades en artikel om energiförbrukning och energiintag under multisport, in för granskning.

Januari innebar i stort sett slutförande, omstart och planering. Mycket tid har gått åt till årsrapporter och sammanställande av och diskussioner kring all data vi samlat på oss, samt planering och funderingar kring eventuella nya försök under året.

Linnéa Wallberg började i forskningsgruppen i början av januari. Hon ska under våren göra sitt examensarbete för nutritionsprogrammet på Karolinska institutet/Stockholms universitet. Arbetet kommer att handla om förändringar i plasma- och muskelkoncentrationerna av IL-6 under ultrauthållighetsarbete.

Emma Wichardt presenterade sin uppsats "Rhabdomyolysis and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise" både vid Umeå idrottsmedicinska institution den 18 dec, och sedan vid läkarlinjen den 12 jan. Uppsatsen ska omarbetas till ett artikelmanus för att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Ett manuskript som behandlar ROS-produktion under ultra-uthållighetsarbete med data från mitokondrier från 24-timmarsförsöket är under omarbetning, och blir förhoppningsvis klart och inskickat under årets första månader.

2008

Emma Wichardt är klar med sin uppsats " Rhabdomyolysis and NSAID during 48-hours ultra-endurance exercise". Hon ska presentera den både vid Umeå idrottsmedicinska institution den 18 dec, och sedan vid läkarlinjen den 12 jan. Dessutom ska uppsatsen omarbetas till ett artikelmanus för att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Under årets sista veckor fortsätter Mikael som gästforskare vid Stanford University i Kalifornien under Dr Euan Ashley både inom kardiologiforskning och på deras olika idrottsprestationsutvecklingscentra. För tillfället är arbetet inriktad mot att utröna tränings effekter på plasmanivåer av apelin.

I början av december kom beslut från Centrum för idrottsforskning (CIF) om fördelning för 2009 års forskningsprojekt, och "Physiology of Adventure Racing" tilldelades 190 000:-. Det är ökning jämfört med tidigare år, vilket tyder på att forskningen anses som intressant.

Det är också klart att Linnéa Wallberg under våren kommer ingå i forskningsgruppen och göra sitt examensarbete för nutritionsprogrammet på Karolinska institutet/Stockholms universitet.

Slutet av oktober och november har rullat på i stadig takt. 16 november bytte Mikael Mattsson från öst- till västkust i USA och fortsätter som gästforskare på Stanford University i Kalifornien och stannar där till jul. Han kommer att jobba under Dr Euan Ashley både inom kardiologiforskning och på deras olika idrottsprestationsutvecklingscentra. Målet är att initiera samarbete med detta labb samt lära sig av deras olika metoder och tekniker. Emma Wichardt är inne i en skrivperiod med målet att färdigställa uppsatsen, och dessutom ett artikelmanus för att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Under slutet av september och början av oktober hände det en hel del saker kring forskningen.

Mikael Mattsson gjorde både halvtidskontroll och presenterade/försvarade sin D-uppsats (snacka om långbänk...).

Emma Wichardt gifte sig och åkte på bröllopsresa. Stort grattis till er båda! Hon är tillbaka och i full gång med projektarbetet om myoglobin och NSAID (anti-inflammatoriska läkemedel) i slutet av oktober.

6 oktober började Mikael Mattsson sin period som gästforskare vid Dr Andrew Marks lab, Department of Physiology & Cellular Biophysics, Columbia University, New York, med målet att lära sig metoder för att analysera kalciumkanaler och dess förändringar av träning. Till resan tilldelades han stipendier både från GIH:s forsknings- och utbildningsnämnd, samt Karolinska Institutet stiftelser.

Första veckan i oktober accepterades artikeln "Reversed drift in heart rate but increased oxygen uptake at fixed work rate during 24 hours ultra-endurance exercise." för publicering i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Den beskriver den oväntade och okända anpassningen för hjärtfrekvens och syreupptag till ultrauthållighetsarbete.

Veckan efter skickades artikeln om energiomsättning, "Energy turnover during ultra-endurance exercise", in för granskning.

Augusti och september är hektiska månader för forskningsgruppen.

Marie Nordin gjorde de avslutande analyserna av aminosyror i både blod och muskel under augusti. 1 sept lämnar hon Stockholm och flyttar tillbaka till Umeå, men arbetet med att sammanställa resultaten till en artikel fortsätter.

Emma Wichardts projektarbete på läkarlinjen i Umeå om myoglobin under multisport (prover från TEA i Värmalnd i maj) har fortgått enligt plan. Hon har dessutom funnit intressanta resultat angående inverkan av antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. Voltaren). Uppsatsen läggs fram i januari.

Mikael Mattsson och Björn Ekblom var på plats vid tävlingen Explore Sweden 5-10 september. De tog blodprover före och efter tävlingen. I proverna ska ryanodinreceptorer analyseras. Receptorn finns i både skelett- och hjärtmuskel, och förändringar i den vilka kan leda till försämrad prestation och i värsta fall plötlig hjärtdöd.

Under maj, juni och juli har vi fortsatt med det digra arbetet att sammanställa all data från försöken.

Mikael Mattsson presenterade en poster med titeln "Unexpected cardiovascular response during ultra-endurance exercise" på den internationell idrottsforskningskonferensen - 13:e årliga "Congress of the European College of Sport Science (ECSS)", i Estoril, Portugal, 9-12 juli 2008.

Marie Nordin tog sin magisterexamen på nutritionsprogrammet med en uppsats som handlade om förändringar av vissa aminosyror (proteiner) under ARWC 2006.

Marie kommer att fortsätta arbetet med att analysera aminosyror i både blod och muskel under sommaren.

I och med försöken under Tieto Enator Adventure i början av maj inledde Emma Wichardt sitt projektarbete på läkarlinjen i Umeå. Hon kommer att undersöka myoglobin under multisport.

I tidskriften Idrott & Kunskap:s juninummer fanns två artiklar som Mikael skrivit om negativa förändringar i en receptor som finns i både skelett- och hjärtmuskel, vilka kan leda till försämrad prestation och i värsta fall plötlig hjärtdöd.

Forskning under TietoEnator Adventure, the Open Nordic Adventure Championship, en 45-60 timmar lång tävling i Värmland 1-4 maj 2008 är genomförd och blev mycket lyckad. Trots missöden med strömavbrott, utslagna tänder, konstant regn, sjuksköterskestrejk (=vissa planerade prover gick inte att ta), lag som kom in till test exakt samtidigt, och många tester på natten pga snabba atleter löste sig nästintill varenda detalj - mycket tack vare enastående försökspersoner, och stort stöd och mycket hjälp från tävlingsorganisationen i Karlstad.

Nu börjar arbetet med att sammanställa all data. Samtliga 5 försökslag, totalt 20 försökspersoner fullföljde tävlingen (totala tävlingstider på mellan 45,5 och 59,5 timmar). 59 av 60 blodprover togs enligt plan, vilket innebär 296 blodrör till analys och strax under 1000 analyssvar. Till det kommer analys av 50 syreupptagningstester, drygt 50 mätningar av hjärtminutvolym och mer än 1000 timmar hjärtfrekvensdata.

Inslag i TV4 Nyheterna Värmland om vad och varför forskningen genomförs på TietoEnator Adventure 1-4 maj. Sändningar 6:30 (2:06 min), 7:30 (2:06 min), 8:30 (1:21 min), 9:30 (1:21) och 18:45 (1:09 min), 2 maj 2008.

Forskningsgruppens kommande närvaro vid TietoEnator Adventure 1-4 maj uppmärksammas på www.multisport.se, NWT.se, och Värmlands Folkblad, 24 april 2008.

"Multisport - en utmaning i extrem uthållighet" (pdf) i tidskriften Svensk Idrottsforskning nr 1/2008 (Temanummer: Återhämtning i träning och tävling)

Arbetet går framåt i Adventure Racing Research, med bl.a. publicering av den första mer populärvetenskapliga artikeln från projektet Svensk idrottsforskning nr 1 2008, och en 12-timmars pilotstudie.

Förutom de vetenskapliga artiklar som redan finns i manusform är planen att vi under 2008 blir klara med 3-4 nya samt 3 examensarbeten (D-uppsatser), bland annat Marie Nordins D-kurs arbete om aminosyraförändringar i plasma och muskel under ultra-uthållighet.

För övrigt planerar vi ett uppföljningsförsök angående cirkulation under en befintlig tävling, samt ett dubbelt större eget försök till hösten (läs mer om det under "36 timmars").

Adventure Racing Research kan sammanfattningsvis säga att 2007 har varit ett bra och relativt produktivt år, även om inga försök har genomförts, med 1 publicerad vetenskaplig artikel, 3 submittade och ytterligare 2 i manusform. På det akademiska planet har både Maria Fernström och Ulrika Berg disputerat samt Linda Bakkman lic:at med artikel från försöken i avhandlingarna. Dessutom har Mikael antagits som doktorand, medan Jonas flyttad till Östersund och Vintersportcentrum.

Projektet har uppmärksammats i flera olika typer av media, och i olika sammanhang. Två trevliga nyheter är att vi haft föreläsningar och samarbete med försvarsmaktenen samt att en första version av sportdryck helt anpassad för ultrauthållighetidrott har producerats och testats.