Forskningsgruppen

Forskningsgruppen Adventure Racing Research leddes av: 

Lektor (PhD) Mikael Mattsson
mikael.mattsson@gih.se alt. mikael.mattsson@ki.se
0735-367 362, 08-120 538 13

i samarbete med
Professor emeritus Björn Ekblom 
bjorn.ekblom@gih.se  
08-120 538 10    

Alumni  

Projektassistent: Emma Wichardt (2008-2011) 
Medarbetare: Jonas Enqvist (maj 2005 - dec 2007)  
Examensarbetare: Marie Nordin (jan 2008 - aug 2008)  
Examensarbetare: Linnea Wallberg (jan 2009-juni 2009)       

Samarbeten

Eftersom forskningsområdet, försökspersonerna och undersökningsupplägget är så pass unikt och intressant är det viktigt för oss att ha samarbete med flera olika grupper. Förståelsen för idrotten och ultrauthållighetsarbete blir mer helhetligt när flera forskningsinriktningar delar med sig av sina kunskaper.  

Hjärta: Docent Bo Berglund, överläkare vid Karolinska Institutet och medicinskt ansvarig vid Sveriges olympiska kommitté.    

Hjärta: Asst Prof Euan Ashleys grupp vid Stanford University, CA, USA.   

Mitokondrier: Prof Kent Sahlins grupp på GIH, med Prof Michail Tonkonogi. Medarbetare som varit involverade i projektet är bl.a. Dr Maria Fernström, Linda Bakkman och Irina Shabalina.  

Muskel: Prof Håkan Westerblads grupp vid Karolinska Institutet.  

Muskel: Prof Fawzi Kadis grupp vid Örebro universitet. Medarbetare bl.a. Elodie Ponsot.  

Aminosyror: Docent Eva Blomstrands grupp på GIH, bl.a. i samband med Marie Nordins examensarbete.  

Myoglobin: Prof Karin Henriksson-Larsén vid Umeå universitet (numer rektor på GIH), i samband med Emma Wichardts arbete.  

Hormoner (fokus på IGF-1 och könshormoner): Dr Ulrika Berg vid Inst för kvinnors och barns hälsa (KBH), Karolinska Universitetssjukhuset.  

Postadress

Åstrandlaboratoriet
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Box 5626 114 86 Stockholm  

Besöksadress

Lidingövägen 1, huvudentrén