24 timmars multisportförsök vid GIH 2005

Under hösten 2005 genomförde flera forskarlag på Karolinska institutet tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan en undersökning på vältränade multisportare före, under och efter en simulerad tävling på 24 timmar.

Undersökningen var det första steget att studera den fysiologiska bakgrunden till:

  1. frågan om vad som ligger bakom begreppet ”central trötthet” - d v s begränsningar av arbetet som uppkommer i hjärnan, och som leder till att man blir mentalt trött och utpumpad, känner minskad motivation och tappar koncentration på uppgiften 
  2. total energiomsättning med mätningar på hur kroppen klarar av den långvariga arbetsuppgiften ur energisynpunkt 
  3. de olika förändringar som sker i muskulaturen och blodet på grund av det långvariga arbetet

Försöket  

Lördag och söndag 22-23 oktober 2005 genomfördes alltså den första delen i projektet "The physiology of adventure racing".  

Nio försökspersoner ur Sverigeeliten i multisport genomförde i grupper om tre och tre 24 timmar kontinuerlig fysisk aktivitet, i grenarna löpning, cykling och kajakpaddling. Grupp A startade klockan 10.00 på lördagen och målgång för sista gruppen (C) 13.40 på söndagen.  

Schema för grupp A