Idrott, fysisk aktivitet och hälsa

Forskning

Gymnastik- och idrottshögskolan bedriver nationellt ledande och internationellt respekterad forskning inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver såväl grundforskning som praktiknära forskning, ofta i anslutning till utbildning och samverkan.

Ta del av de forskningsprojekt som drivs på GIH. Vår projektdatabasen visar de senaste årens externfinansierade och/eller formellt beslutade projekt vid GIH.

Stommen i GIH:s utbildning och forskning är idrottsvetenskap, som är organiserat i sju ämnesområden. Varje ämnesområde fokuserar på specifika kunskaper och perspektiv inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

De forskningsgrupper som är verksamma vid GIH har alla en hemvist i något av våra ämnesområden, även om mycket av forskningen är flervetenskaplig. Här listas de grupper som är verksamma vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Forska med ossUtbildning på forskarnivå

Är du intresserad av att fördjupa dig inom ämnet idrottsvetenskap? Vill du bidra med ny kunskap inom området? Då är en utbildning på forskarnivå vid GIH något för dig!

Forskare tittar i mikroskop

Möt våra forskareÄr du nyfiken på vilka det är som forskar vid GIH?

Person genomför test på träningscykel i laboratorium

TestpersonerVill du delta i någon av våra forskningsstudier?

Våra laboratorierI GIH:s laboratorier bedrivs både forskning och utbildning

TEsta vo2maxEkblom-Bak testet

Ekblom-Bak testet är ett submaximalt cykelergometertest för beräkning av VO2max som är framtaget av forskare på GIH.

Testet är passande för situationer där du behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

Det kräver varken avancerad laboratorieutrustning eller arbetsfysiologiska expertkunskaper och innebär en låg risk för dig som testpersonen

Elin Ekblom-Bak demonstrerar test för man på träningscykel

NyheterForskningsnyheter

 • Forskning

  Ann MacPhail och Benno Nigg är utsedda till hedersdoktorer

  Två framstående internationella professorer har blivit utvalda till hedersdoktorer vid Gymnastik- och idrottshögskolan. De kommer att promoveras vid den Akademiska högtiden den 3 maj.
 • Forskning

  Örjan Ekblom ny hälsoexpert i DN

  Som ny medlem i Dagens Nyheters expertpanel svarar han på frågor om träning, fysisk aktivitet, hälsa och kost.
  – En livsstilsförändring behöver inte vara så dramatisk – men kan ha stor betydelse för hä...
 • Forskning

  Hur påverkar kombinationsträning lagidrottare på elitnivå?

  Henrik Petrés forskning visar att träningsstatus, ordningsföljden på träningspassen och viloperiodens längd har betydelse för resultatet vid kombinationsträning för lagidrottare på elitnivå.

kontaktVåra institutioner

 • Prefekt för Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, docent, laboratorieansvarig

  marcus.moberg@gih.se

  08-120 53 875

 • Prefekt för institutionen för rörelse, kultur och samhälle, docent

  paul.sjoblom@gih.se

  08-120 53 748

 • Prefekt för Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, docent

  victoria.blom@gih.se

  08-120 53 842