Pdfa uppsatsen

För att göra om ett dokument till pdf så måste du ha Word 2007, programmet Adobe Acrobat (inte bara Reader) eller något gratisprogram på datorn.   

Så här gör du om ett dokument till pdf i Word 2007  

  1. Öppna din uppsats i Word 2007.
  2. Gå in på Office-knappen högst upp till vänster.
  3. Välj Spara som och sedan Pdf eller XPS.
  4. Se till att det står Filformat = PDF och spara ner uppsatsen. Klart!   

Så här gör du om ett dokument till pdf i Adobe Acrobat.

  1. Se till att du har din uppsats sparad någonstans tillgängligt, t ex på datorn eller ett usb-minne.
  2. Öppna programmet Adobe Acrobat 8 Standard (ikon finns på skrivbordet eller via Startmenyn). 
  3. Välj Skapa pdf – Från fil. Om du har flera filer som ska slås ihop till ett pdf-dokument väljer du Skapa pdf – Från flera filer. Då kan du kombinera olika dokument och välja i vilken ordning de ska ligga i den färdiga pdf:en.  
  4. Sök upp ditt dokument på usb-minnet eller datorn. Välj Öppna.
  5. Nu görs dokumentet om till pdf-format och sparas på samma ställe som originaldokumentet. När det är färdigt öppnas ditt dokument i programmet Adobe Acrobat. Klart! 

Nu kan du registrera din uppsats i DiVA och ladda upp pdf-filen. Om du har sparat pdfen tillfälligt på datorns skrivbord bör du ta bort den när du är klar.

Krångel?  

Om något krånglar vid pdf:andet: Adobe Acrobat kan också fungera som en skrivare. Allt som går att skriva ut går att pdfa. Öppna ditt dokument i t ex Word och välj: Arkiv – Skriv ut – Välj skrivaren Adobe PDF.  

Detta fungerar ofta bättre om det är något krångel med det vanliga sättet.  

Det finns också gratisprogram för att skapa pdfer om du inte har de programmen som nämns ovan på din dator.