Säljs av Kåren

Denna publikation säljs av Studentkåren vid GIH.

För att beställa publikationen finns kontaktuppgifter på Studenkårens webbsida:
http://gih.se/Utbildning/Livet-som-student/Studentkaren/GIH-shopen/

 

Kårkansliet

Kårkansliets kontaktuppgifter och prislista för GIH-shoppen

Läs mer