Tidskrifter med förbetalda eller rabatterade författaravgifter

I vissa av GIH bibliotekets avtal med tidskriftsförlag ingår finansiering av open access-publicering helt eller delvis.

Forskare vid GIH som är corresponding author kan utnyttja dessa avtal. Ange din GIH-mejladress i kontakten med tidskriften. Före publicering får GIH biblioteket bekräfta att författaren verkligen hör till GIH, och därmed har rätt att utnyttja avtalet.

Om du undrar över en viss tidskriftstitel kan du söka upp den i Karolinska institutets söktjänst: https://kib.ki.se/publicera-analysera/publicera-oppet-tillgangligt. Här ser du de avtal som KI är med i, så du får sedan se efter i listan nedan om GIH är med i samma avtal eller inte. En nationell söktjänst för detta är under arbete.

Avtal med förbetalda författaravgifter

Dessa avtal kallas även Read & Publish-avtal. Avtalen hanteras av Kungliga biblioteket, KB. Vi har även länkat till KI:s sidor om avtalen, som har tydlig information.

Elsevier

Forskare vid GIH kan publicera utan kostnad i Elseviertidskrifter som ingår i avtalet.

Sage

Forskare vid GIH kan publicera open access utan kostnad i hybridtidskrifterna i paketet SAGE Premier (undantaget 12 titlar), samt får 20% rabatt på publicering i SAGEs helt öppet tillgängliga tidskrifter.  För de helt öppna tidskrifterna måste "discount code" = BIBSAM2020 anges.

Springer Compact

Forskare vid GIH kan publicera open access kostnadsfritt i Springers "Open choice"-tidskrifter. 

Taylor & Francis

Forskare vid GIH kan publicera open access kostnadsfritt i Taylor & Francis "Open select" (hybrid) tidskrifter. 

Wiley

Forskare vid GIH kan publicera open access kostnadsfritt i Wileys tidskrifter.

Avtal med rabatterade författaravgifter

Frontiers

Forskare vid GIH får 10% rabatt på publiceringskostnaden hos Frontiers. Allt från Frontiers är open access. 

De Gruyter

Forskare vid GIH får 20% rabatt på publiceringskostnaden för artiklar och kapitel i böcker. "On acceptance of an article, the author should email the editor or oafunding@degruyter.com and request that their article, book or chapter, be published Open Access (if not an OA journal), at 20% discount, invoice to the library."

Frågor?

Frågor om avtalen? Kontakta bibliotekschef Lotta Haglund.