Tips för DiVAs webbformulär för forskare och lärare

Om det gäller publikationer i PubMed, Libris eller EndNote kan du enkelt tanka över dessa till DiVA och sedan gå in och lägga till förnamn, organisation och ämneskategori.

Läs mer om att tanka över från PubMed, Libris och EndNote

Registrera i DiVA  

Gå in i registreringsformuläret på https://gih.diva-portal.org/ 

Logga in med samma användarnamn och lösenord som till din dator på GIH.

Gå in på "Lägg till publikation" och välj den typ av material du vill registrera. Klicka Fortsätt.

Fyll i formuläret.

Generellt gäller: Fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Ju fler uppgifter som fylls i desto tydligare och mer komplett blir presentationen i DiVA. Alla fält är inte alltid tillämpliga, alla avhandlingar ingår exempelvis inte i en serie. Lämna i sådana fall fältet tomt.

Undrar du över något? Håll muspekaren över det lilla röda frågetecknet efter varje rubrik, så kommer en hjälptext upp. 

Några tips för formuläret:  

Författare – Du kan spara uppgifter om författare som du lägger in ofta, t ex dig själv och dina vanligaste medförfattare. Använd knapparna "Spara personuppgifter" och "Hämta sparade personuppgifter" ovanför författarfälten.

Här finns en beskrivning av hur du sparar författaruppgifter (pdf)

Lokalt användarid - samma som när du loggar in på datorn, t ex karinj. Detta styr vilka publikationer som visas på din personliga sida på www.gih.se.

Flera författare - klicka på knappen "Ytterligare författare" så kommer fler författarfält upp.

Institution, avdelning, program - Om publikationen är utgiven i en forskningsgrupp väljer du den i rullgardinsmenyn. Då kommer verket med i forskningsgruppens publikationslista på webben. I annat fall väljer du "Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap". När du anger en forskningsgrupp kommer automatiskt "Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH" med före forskningsgruppen. 

Forskargrupp - Eftersom forskningsgrupperna ligger i fältet Institution så kan fältet lämnas tomt.

Ingår i tidskrift - Börja skriva tidskriftens titel så kommer automatiskt ett antal alternativ upp.

Annan tidskrift - Används om det är en tidskrift som inte finns med i den automatiska listan, t ex många svenska tidskrifter.

URL - dvs webbadress. URL-fältet är t ex användbart för att:

 1. Länka till en fulltext (pdf) som ligger någon annanstans, t ex på Idrottsforum.org eller på www.rf.se.
 2. Där tidskriften vid parallellpublicering kräver att du länkar till orginalartikeln.
 3. När du registrerar en bok kan du lägga en länk till förlagets webbplats där det kanske finns försäljningsinformation etc

Nationell ämneskategori – Viktigt att fylla i! Ämneslistan är hierarkiskt indelad. Några exempel som är relevanta för GIH:s ämnesområden:

 • Humaniora – Historieämnen - Historia
 • Medicin – Fysiologi
 • Medicin – Socialmedicin – Folkhälsovetenskap
 • Samhällsvetenskap – Pedagogik
 • Samhällsvetenskap – Psykologi
 • Samhällsvetenskap – Socialt arbete - Idrottsforskning
 • Samhällsvetenskap – Sociologi
 • Tvärvetenskapliga forskningsområden – Idrott

Nyckelord – Keywords. Skriv in orden med komma och mellanslag emellan: nyckelord1, nyckelord2, osv. Använd knappen Ytterligare nyckelord om du vill lägga in nyckelord på flera språk.

Abstract – Kopiera texten ur ditt dokument och klistra sedan in den i Abstract-fältet. Ställ in språk under. Om du har abstract på flera språk klickar du Ytterligare abstract.   

Anmärkning - Bra för sådant som inte passar i något annat fält, t ex om du måste hänvisa till förlaget vid parallellpublicering ("The definitive version is available at...") eller försäljningsinformation ("Boken går att köpa hos GIH:s studentkår") eller liknande.  

Klicka Fortsätt.  

Ladda upp din publikation i fulltext (pdf)  

Dags att ladda upp fulltexten om du har rättighet att göra detta. Om du inte vill eller kan ladda upp fulltexten klickar du bara Fortsätt för att komma vidare.

Kontrollera först att du har rätt att lägga ut din publikation i fulltext. Läs mer om hur du gör detta.

Klicka Bläddra och sök upp din fil. Klicka sedan Upload för att ladda upp filen i DiVA.  

Under Version kan du ställa in om en artikel är i förlags- eller författarversion.   Du måste ha gjort om ditt verk till pdf-format.

Så här gör du om din publikation till pdf.

Kontrollera och skicka in  

Klicka Fortsätt. Läs igenom sidan och kontrollera att det ser okej ut. Om du vill ändra något klickar du Tillbaka längst ner. Annars klicka Skicka in och du är klar! Du kan också Spara utkast om du vill fortsätta senare.  

Frågor angående registreringen? Kontakta GIH biblioteket, 08-120 53 805 eller biblioteket@gih.se .

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Registrera dina publikationer i DiVA, GIH:s publikationsdatabas. (icon) Till registreringsformuläret