Fulltext eller inte?

I DiVA finns både material i fulltext (med pdf) och poster som bara består av en referens. Innan du lägger ut din publikation i fulltext i DiVA måste du kontrollera att du har rätt att göra detta.  

Det finns två olika sätt att kontrollera om du kan lägga ut fulltexten:

  1. För artiklar i internationella tidskrifter 
  2. För annat material    

Artikel i internationell tidskrift

För vetenskapliga artiklar har du som författare i många fall skrivit över rättigheterna till förlaget. Förlagen tillåter ofta sk parallellpublicering (self archiving), dvs att författaren lägger ut en kopia av artikeln på egna hemsidan eller i lärosätets elektroniska arkiv, dvs DiVA på GIH. För det mesta är det dock inte tillåtet att lägga ut förlagets version av artikeln, utan det måste vara ett "rent" dokument utan förlagets layout.

GIH biblioteket kontrollerar så gott det är möjligt de artiklar i internationella tidskrifter som läggs ut i DiVA för att se om det är tillåtet att lägga ut fulltexten. Om det är tillåtet så kontaktar vi dig som är författare och ber dig skicka oss rätt version av artikeln. 

Om du själv vill kontrollera vad som gäller så följer en beskrivning här nedan. 

Slå upp och kontrollera vad tidskriften tillåter i Sherpa/Romeo-databasen

Gå till Sherpa/Romeo-databasen

I Sherpa/Romeo-databasen markeras med röda kryss och gröna bockar hur tillåtande förlagen är vad gäller att lägga ut fulltext.

I Sherpa/Romeo kan du se t ex:

I vilket format artikeln får läggas ut

Om du får lägga ut pre-prints, post-prints, båda eller ingetdera.

Om förlaget har embargotider (Restrictions)

Embargotid innebär att det är tillåtet att lägga ut artikeln i pdf först efter en viss tid, t ex 6 eller 12 månader. Detta kan du ställa in i DiVA. Fyll i DiVA:s webbformulär och ladda upp din pdf. Sedan klickar du på länken "Fulltext01" i listan över uppladdade filer. Då kommer det upp ett fönster där du kan ställa in när pdfen ska synas i DiVA under "Tillgänglig från". 

Publisher's version eller inte?

Det är vanligt att förlagen tillåter parallellpublicering av författarversionen men inte Publisher's version (Publisher's version = den med förlagets layout). Detta står också i Sherpa/Romeo.

Försättsblad för artiklar

Förlagen kräver också ofta att man hänvisar och länkar till orginalartikeln. För att göra detta kan DiVA sätta ett försättsblad med denna information först i din pdfade artikel. Du kan välja att göra detta automatiskt i DiVA när du laddar upp en artikel.

Hänvisa till orginalartikeln i DiVA

Förutom försättsbladet kan du lägga in sådan information direkt i DiVA:s registreringsformulär. För att hänvisa till förlaget, t ex "The definitive version is available at www.exempel.com", kan du lägga denna text i fältet "Anmärkning" sist i DiVAs webbformulär.

Länka till orginalartikeln i DiVA

Det kan vara bra att länka till artikeln på förlagets webbplats. Denna länk kan du lägga i fältet "URL" i DiVAs webbformulär.

Finns inte tidskriften i Sherpa/Romeo?

Om tidskriften eller förlaget inte finns med i Sherpa/Romeo-databasen måste du gå tillbaks till kontraktet du skrivit med förlaget för att se vad som gäller. Du kan också fråga hos förlaget (deposit a copy of the article in a institutional digital repository).

Osäkert läge?

Om du är osäker eller inte får lägga ut fulltexten räcker det med att registrera artikeln i DiVA som referens, dvs utan fulltext. Lägg gärna ut ditt abstract också, det är bra för den intresserade läsaren att kunna ta del av.

Annat material

Annat material kan vara artiklar i svenska tidskrifter, rapporter, bok eller bokkapitel etc.

Om du är osäker på om du kan lägga in ditt material i fulltext i DiVA måste du kontakta förlaget ellet utgivaren och fråga om de tillåter att du lägger en kopia av materialet i GIH:s publikationsdatabas, DiVA.

Om du är osäker på om det är tillåtet att lägga in fulltext i DiVA kan du alltid registrera ditt verk som en referens, utan bifogad pdf. Lägg gärna in ett abstract också, det gör det enklare för läsaren.   


Adress till denna sida: www.gih.se/diva/fulltext