Söka webbresurser

Genom att söka i webbens sökmotorer eller länkkataloger kan du hitta användbart material.

Vetenskapligt material som artiklar, konferensbidrag och papers kan du söka i de vetenskapliga versionen av Google:

Google Scholar (för studenter och forskare på GIH)

Tänk på att vara extra källkritisk mot information du hittar på webben!

Läs mer om källkritik.

Utgå gärna från biblioteket webbsida Internetsökning. Här finns också en Länklista idrott & hälsa med länkar till utvalda webbsidor.

Internetsökning

Till GIH bibliotekets länklista och länkar till olika söktjänster på internet.

Till internetsökning