Hur hittar jag artikeln?

När du sökt information i olika databaser hittar du förhoppningsvis artiklar och andra dokument som du kan ha användning för i uppsatsarbetet. Men hur hittar du fram till själva artikeln?

Många artiklar finns i fulltext så att du kan läsa dem direkt på webben, men inte alla.

Skriva referens till artikeln

För att kunna skriva en referens till artikeln måste du måste veta tidskriftens titel och i vilket år, eventuell volym, nummer och på vilka sidor artikeln finns. Även författarnas namn och artikelns titel är viktigt. Skriv upp eller spara ner detta! Denna information hittar du ofta under rubriken Source.

Läs mer om att skriva referenser

Finns tidskriften på GIH?

För att se om artikeln finns på GIH finns det oftast en länk i anslutning till artikeln i databasen.

I Discovery samt i Ebsco-databaserna SportDiscus, Eric och PsycInfo finns en länk direkt till fulltexten. Om GIH inte har denna tidskrift finns en länk "Beställ/Order" som du kan klicka på för att beställa artikeln. Läs mer nedan.

I PubMed finns en gul ikon "GIH biblioteket" uppe till höger när du är inne på en artikel (inte från träfflistan).

I Google Scholar står det "Fulltext GIH biblioteket" i högerkanten. För att beställa artikeln får du klicka på "Fler" eller "More" för att få upp länken.

Om du har en referenslista eller annan hänvisning till en artikel kan du slå upp tidskriften i GIH:s tidskriftslista på webben. Där finns GIH:s samtliga tidskrifter med, både elektroniska och tryckta.

Till GIH:s tidskriftslista

Om tidskriften INTE finns på GIH

Artiklar ur tidskrifter som inte finns på GIH kan biblioteket beställa in åt dig som artikelkopior. Det kostar 20 kr/artikel för dig som är student.   

Beställ artikelkopior genom att klicka på "Beställ/Order" i databaserna. Du kan också mejla biblioteket@gih.se eller lämna en lapp. Vi på biblioteket behöver följande uppgifter för att vi ska kunna beställa artikeln åt dig:

Tidskriftens titel  - År - Eventuell volym - Nummer - Sidor - Författarens namn - Artikelns titel - Ditt namn och klass

Om GIH inte har artiklarna kanske de kan finnas på Universitetet, KI eller något annat bibliotek i Stockholm. Det kan du se i Libris, den svenska nationella bibliotekskatalogen, http://libris.kb.se/. Om du vill kan du åka till dit för att läsa, kopiera eller skriva ut artiklar.

Läs om hur du söker information på webben.