Söka tidskriftsartiklar

I artiklar i tidskrifter kan du ofta hitta mer detaljerad och mer aktuell information än i böckerna. Det är oftast i artiklar i tidskrifter eller årsböcker som du hittar underlaget för redovisningen av tidigare forskning (obligatoriskt för alla examensarbeten).

Artiklar söker du i bibliotekets databaser.

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar är den viktigaste informationskällan för vetenskaplig publicering. I dessa presenterar forskare sina forskningsresultat. De publiceras ofta internationellt, och språket är då engelska.

Vad är en vetenskaplig artikel? Från Karolinska Institutets bibliotek.

Film som förklarar vetenskapliga artiklar Från Linnéuniversitetets bibliotek.

Söka artiklar i databaser

Databaserna hittar du på bibliotekets webbsida Sök artiklar i databaser. Ett bra ställe att börja på är Discovery, där man söker i flera olika databaser samtidigt. Du kan också välja databas efter vilket ämne du ska skriva om, vilket är bra särskilt om du ska göra mer fördjupade litteratursökningar.

Beskrivningar av de olika databaserna finns på bibliotekets databassida - klicka på länken Mer info för respektive databas.

Till bibliotekets sida med artikeldatabaser

I databaserna finns många artiklar i fulltext, dvs du kan läsa artikeln direkt på webben, ofta som pdf-filer. Alla artiklar finns inte i fulltext, utan bara som referenser med abstract. I de fallen kan du antingen se om tidskriften finns på något annat bibliotek i närheten, eller så kan GIH biblioteket beställa in artikeln åt dig.

I databaser kan du göra mycket mer specifika sökningar än i en bibliotekskatalog. Det finns verktyg för att styra din sökning så den blir så bra som möjligt, t ex trunkering (*), booleska operatorer (and, or, not) och att söka på en hel fras ("inom citationstecken").

Läs om hur du gör specifika sökningar i databaser

Du kan lägga en bevakning på en sökning i olika databaser för att få automatiskt meddelande om det har kommit någon ny artikel inom ditt ämne.

Läs om hur du bevakar sökningar i databaser och webbsidor

Hur hittar jag artikeln?

Hur du gör för att hitta fram till själva artikeln som du hittat i databasen kan du läsa på sidan Hur hittar jag artikeln?.  

Dagstidningar

För dig som tänker följa exempelvis en aktuell debatt inom ett område finns databasen Mediearkivet/Retriever som innehåller dagstidningsartiklar och artiklar ur vissa svenska tidskrifter.

Till databasen Mediearkivet

Använd litteraturförteckningen!

Läs referenslistan eller litteraturförteckningen om sådan finns i artikeln! I litteraturlistan kan du få bra tips om mer litteratur i ämnet.  


Läs om hur du söker information på webben.

Hitta artikeln

Hur kan jag läsa artikeln jag fått fram när jag sökt i databaser?

Till hitta artikeln

Sök artiklar i databaser

Artiklar i databaser
Sök artiklar i GIH bibliotekets databaser.

Till databaser