Sökmetodik

När du söker artiklar eller annan information styr du din sökning, och vilket material du får fram, genom att utvidga eller begränsa sökningen. Detta gäller oavsett om du söker i en databas eller via en sökmotor på webben.  

Får du inga träffar, behöver du utvidga din sökning, får du alltför många, behöver du begränsa sökningen. Uppställningen nedan visar på olika verktyg som du kan använda dig av.

  Utvidga Begränsa
Ämnesord: Överordnade begrepp   Ämnesord: Specifika begrepp
Boolska operatorer: ELLER   Boolska operatorer: OCH, INTE
Trunkering *   Frassökning " "
Databasfält: ex Fritext   Databasfält: ex Titel

 

 

 

 

 

 

Olika databaser och sökmotorer använder dessa verktyg i olika utsträckning, därför är det bra att läsa hjälpfunktionen om sökningarna inte ger bra resultat. Den kallas ibland FAQ (Frequently Asked Questions) i engelskspråkiga databaser.

Ämnesord

När du vill veta vad som finns publicerat inom ett visst ämne, behöver du göra en ämnessökning. Ämnesorden är då själva ”byggstenarna” för en lyckad sökning, och det är värt att lägga extra tid på att finna bra begrepp.

Skriv ned synonymer innan du börjar söka. Fundera även över mer övergripande eller specifika ämnesord som beskriver ämnet.

Exempel: Du är intresserad av att få veta mer om axelskador hos fjärilssimmare.

  1. Överordnade begrepp skulle då kunna vara ”simsport” och ”idrottsskador”.
  2. Mer specifika begrepp är ”fjärilssim” och ”axlar” kombinerat med ”idrottsskador”.
  3. Möjliga synonymer skulle kunna vara "skador", ”axelskador” och ”idrottsmedicin”.

De flesta databaser brukar redovisa vilka ämnesord som används under rubriker av typen index eller tesaurus.

Eftersom många databaser är engelskspråkiga måste du ofta översätta dina ämnesord till engelska.

Booleska operatorer

En sökning kan begränsas eller utvidgas med s k booleska operatorer. De vanligaste är OCH, ELLER, INTE.

OCH (AND, +) mellan två sökord ger träffar som innehåller båda orden.

Exempel: elever OCH idrottsundervisning

INTE (NOT, -) mellan två sökord ger träffar som innehåller det första sökordet men inte det andra.

Exempel: elever INTE gymnasiet

ELLER (OR) mellan två sökord ger träffar som innehåller minst ett av orden.

Exempel:elever ELLER skolungdomar

Trunkering

När du använder dig av trunkering betyder det att du söker på en ordstam eller början av ett ord.

Exempel: Skriver du sim*

söker du även på följande ord:

  • simsport
  • simsätt
  • simmare

men också på t ex ordet simultankapacitet

Tecknet för trunkering är oftast * (stjärna), men kan ibland vara $ (dollartecken). 

Frassökning

Du kan söka på en hel fras genom att sätta " " (citationstecken) före och efter frasen. Frasen måste då se ut exakt så som den står mellan citationstecknen.

Exempel: ”Svenska simförbundet”

Exempel: ”lean body mass”

Databasfält

Att söka i fritextfältet innebär att du söker i samtliga databasfält, dvs samtidigt i titel, författare, årtal, förlag, abstract mm. Om du däremot väljer att skriva in ditt sökord i exempelvis titelfältet, så begränsar du din sökning till endast ord som står i titeln. Många databaser har en enda söksida som innebär fritextsökning. Ofta kan man välja "Advanced Search" eller "Utökad sökning" och då kunna välja att söka t ex i författarfältet eller titelfältet.

Söksträng

Du kan kombinera olika verktyg i en så kallad ”söksträng”. Detta innebär att du designar din sökning efter ditt sökbehov. En söksträng kan både innehålla sökverktyg som begränsar såväl som utvidgar din sökning.

Exempel:

Du söker arbeten som handlar om begreppet ”lean body mass” och dess förhållande till zink och kalcium. Du använder dig av frassökning, databasfältet och booleska operatorer. De tre första verktygen begränsar din sökning. Det sista, OR, utvidgar den.

”lean body mass” [ti] AND (zinc OR calcium)