Utvärdering och källkritik

När du har sökt information och hittat material är det dags att utvärdera det du hittat. Svarar materialet på dina frågor? Är det tillräckligt eller behöver du mer information? Är materialet trovärdigt?

Källkritik

För att bedöma om materialet är trovärdigt måste du tänka källkritiskt. Några punkter som är viktiga för att bedöma ett materials trovärdighet är:

 • Vem är författaren och vilken bakgrund har han/hon?
 • Är dokumentet publicerat via någon organisation?
 • Finns källor och referenser angivna?
 • Hur aktuell är informationen?
 • Vilket budskap har författaren?
 • Innehåller informationen fakta eller åsikter?
 • Överenstämmer faktauppgifterna mellan olika källor?
 • Känns informationen trovärdig?
 • Kan jag använda den i mitt arbete?  

Källkritik på internet

Källkritiskt tänkande är särskilt viktigt när du tänker använda material som du funnit på internet. Tänk på att vem som helst kan lägga ut information på internet utan någon som helst kvalitetskontroll! Var därför extra försiktig och kontrollera webbplatsens tillförlitlighet innan du använder information från nätet. Några av de saker du bör tänka på är:

 • Vem ansvarar för webbplatsen? (Privatperson, myndighet, företag, organisation?)
 • Vad innehåller den? (Åsikter eller information?)
 • Hur framställs informationen? (Form - lätt att ta till sig, lätt att navigera?)
 • När uppdaterades den senast? (Aktualitet)

Länkar till mer information

Vad är en vetenskaplig artikel? Rekomenderas! Filmad guide från Karolinska institutets bibliotek. Finns även att läsa som pdf. 

Att värdera webbplatser själv Beskrivning av vad som bör beaktas vid bedömning av trovärdighet och kvalitet av information på internet. Från Skolverket.    

Källkritik på internet Från IIS, Internetstiftelsen i Sverige