Bilagan Litteratursökning

Bilagan Litteratursökning ska finnas med som en bilaga i din uppsats.  

Du ska återge de sökningar som du har gjort för att hitta tidigare forskning inom ditt ämnesområde. Du behöver inte ha med alla sökningar i bilagan. Det räcker med de sökningar som givit bäst resultat, dvs sökningar som givit användbara referenser för uppsatsen.

Bilagan Litteratursökning ska tas upp vid opponeringen. Frågor att tänka på:

  • Är sökorden relevanta och korrekta i förhållande till frågeställningen?
  • Har man använt sig av relevanta databaser och relevant litteratur?
  • Hur aktuell är litteraturen/ forskningen?

Bilagan ligger med i uppsatsmallen och i Uppsatsguiden, bilaga 4, på www.gih.se/uppsats.


Enkel adress till denna sida: www.gih.se/bibliotek/bilaga

Skriva och referera

Skriva och referera
Ska du skriva uppsats? Här hittar du information om vad som gäller för dig som skriver uppsats på GIH.

Mer om att skriva uppsats