Mer om ämnesord

Det är inte alltid så lätt att hitta rätt sökord för att hitta lämplig litteratur i sitt ämne. Sökorden använder du till litteratursökningarna i databaser och bibliotekskataloger. Sökorden måste även översättas till engelska eftersom forskningsresultat ofta publiceras i engelskspråkiga tidskrifter som du söker fram i engelskspråkiga databaser.

Att hitta relevanta sökord är inte sällan det största problemet när du söker material. Tänk på att detta moment kanske tar längre tid än vad du räknat med, men bra sökord underlättar i gengäld själva sökningen.

Vi har här ställt samman en lista på hjälpmedel som kan vara en hjälp i sökandet efter lämpliga sökord och att översätta dessa till engelska.

Svensk/engelska ordböcker på webben

På bibliotekets sida Uppslagsverk hittar du länkar till flera olika lexikon och fackordböcker på webben. Här finns engelsk/svenska ordböcker och på många andra språk, och även fackordböcker inom utbildningsområdet och medicin.

Till sidan Uppslagsverk med ordböcker

Hitta lämpliga sökord för en särskild databas

I databaser brukar det ofta finnas en ämnesordslista där man kan slå upp vilka ämnesord som använd i just den här databasen. Ämnesorden kan se ganska annorlunda ut beroende på vilket ämne databasen omfattar, eftersom en databasen ERIC i pedagogik innehåller helt andra artiklar och sökord än den medicinska PubMed.

För att slå upp ämnesord i databas går du in under rubriken Thesarus eller ibland Index. I PubMed heter ämnesordslistan MeSH database.

Ordböcker och lexikon i biblioteket

På biblioteket finns lexikon och ordböcker, t ex. Svensk/engelskt lexikon och lexikon på många andra språk, t ex tyska, franska, spanska och de nordiska språken. Ordböcker står placerade bakom informationsdisken i biblioteket.

Fackordböcker Medicin:

Medicine, engelsk-svensk-engelsk (Norstedts, 1992).
Finns bakom informationsdisken + på hylla V(x).  

Fackordböcker Idrott:

Tyvärr finns ingen svensk-engelsk ordbok inom idrottsområdet, men flera engelska, t ex:

Dictionary: Sport, physical education, sport science (2003).
Står på hylla Rb(x).

Dictionary of the sport and exercise sciences (1991). Står på hylla Rb(x).

Oxford dictionary of sports science and medicine (2. ed., 1998)
Står på hylla Vu(x), dvs först på hylla Vu.  

Andra sätt att få hjälp att hitta sökord

Tala med kunnig person

Ett sätt att få tips på bra sökord är att tala med din handledare eller någon annan som är kunnig inom ämnet.

Läs facklitteratur och handböcker

Du kan också läsa facklitteratur och handböcker på engelska inom ditt ämnesområde. Genom att läsa litteraturen på engelska får man en uppfattning om vilka termer och begrepp som är viktiga inom ämnesområdet.

Titta efter lämpliga ord när du söker i databaser

När du söker i en databas bör du se igenom träfflistan efter artiklar som passar ditt ämne. Hittar du en sådan artikel bör du se efter vilka ämnesord (keywords, descriptors, subject) som har använts för att klassificera den artikeln. Dessa ämnesord kan du sedan använda i din nästa sökning för att få fram fler användbara artiklar.

Läs om hur du söker efter böcker, rapporter och uppsatser