Tillgång till e-resurser

Vem kan använda GIH bibliotekets databaser och elektroniska tidskrifter?

Vissa databaser, tidskrifter och artiklar är fritt tillgängliga och kan användas av alla fritt över internet. Detta brukar kallas open access eller öppen tillgång. Vissa artiklar blir fritt tillgängliga först efter en tid (sk embargo), ofta 1 år.Bild från tysta läsplatser i GIH biblioteket

De flesta databaser tidskrifter och artiklar är dock betaltjänster. Biblioteket prenumererar på dessa genom licensstyrda avtal. Detta innebär att databaserna och tidskrifterna går att använda på datorerna på biblioteket eller övriga Gymnastik- och idrottshögskolan.

Studenter och personal på GIH har möjlighet att logga in i de elektroniska resurserna även om de sitter utanför GIH:s nätverk. Du använder då samma inlogg som till ditt konto på GIH för datorer och mejl.

Läs mer om att logga in på distans

Biblioteket på distans

Du som är student eller personal vid GIH kan använda bibliotekets e-resurser, databaser och tidskrifter hemifrån.

Läs mer om databaser