SwePub

SwePub ger en samlad ingång för svensk vetenskaplig publicering.

SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

Forskningspublikationer som finns med i GIH:s publikationsdatabas DiVA finns även med i SwePub (men inte studentuppsatser, dessa hittar du i www.uppsatser.se).

Sök i SwePub

Läs mer på SwePubs hjälpsidor

Tillgänglighet: Fritt tillgänglig över internet.