Svenska dagstidningar

Svenska dagstidningar är en tjänst från Kungliga biblioteket (KB) och innehåller digitaliserade dagstidningar från över 500 titlar mellan åren 1645 till och med idag.

Endast digitaliserade dagstidningar som är publicerade fram till och med 1903 kan läsas fritt på nätet. För att läsa material utgivet från och med 1904 och framåt måste du besöka KB:s mikrofilmsläsesal i Humlegården i Stockholm eller vissa bibliotek runt om i Sverige. Alla kan söka artiklar i databasen, men kan då bara läsa cirka 10 ord.

Tillgänglighet: Svenska dagstidningar är fritt tillgänglig att söka i, men det går inte att läsa artiklarna i fulltext från datorer på GIH. Besök Kungliga biblioteket för att läsa hela artiklar.