Databaser - Samhällsvetenskap: pedagogik, psykologi, sociologi

Här listas GIH:s databaser inom samhällsvetenskap: pedagogik, psykologi, sociologi. Du kan också söka i bibliotekets övriga databaser.  

Biblioteket rekommenderar:

DatabasBeskrivningTillgång
Ebsco = Eric, PsycInfo, SportDiscus m fl. Samhällsvetenskap: Pedagogik, psykologi, idrott
Mer infoInstruktionsfilm
GIH/login
Discovery Samsökning i SPORTDiscus, Pubmed, ERIC, PsycINFO mfl databaser
Mer infoInstruktionsfilm
Fri, GIH/login för att se artiklar

Fler databaser inom ämnet:

DatabasBeskrivningTillgång
Riksdagen / Dokument & lagar Lagar, motioner m fl dokument från Riksdagen. Fulltext.
Mer info
Fri
LISTA Biblioteks- och informationsvetenskap
Mer info
Fri

Ebsco

Ebsco-databaserna: SportDiscus, Eric, PsycInfo
Film om hur du söker i Ebsco-databaserna: SportDiscus, Eric och PsycInfo

Se instruktionsfilm

Tillgång?

Tillgång till e-resurser
Vem kan använda bibliotekets databaser, e-tidskrifter och andra e-resurser?

Läs mer om tillgång

Bevaka sökningar

Håll dig uppdaterad inom ditt ämnesområde - lägg bevakning på en sökning i databaser och på webbplatser.

Till bevaka sökningar