PubMed

PubMed är den stora internationella medicinska databasen. PubMed är National Library of Medicine's webbversion av databasen Medline, som är den i särklass största bibliografiska databasen inom biomedicin, odontologi och vårdvetenskap.

PubMed innehåller för närvarande mer än 27 miljoner referenser till tidskriftsartiklar ur fler än 5000 tidskrifter, även med länkar till elektroniska tidskrifter och relaterade databaser. Referenser från 1948 och framåt.

Sök i PubMed på mobilen

Du kan söka artiklar i PubMed med mobilt gränssnitt. Gå in på adressen http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/ för att nå PubMed. Du kan dock inte se om artikeln finns på GIH (se nedan).

Finns artikeln på GIH biblioteket?

I PubMed finns en länk där du kan kontrollera om artikeln finns tillgänglig via webben på GIH biblioteket.

Så här fungerar det: Om du är inne på en artikelpost i PubMed ser du till höger en gul ikon "GIH biblioteket". Klickar du på den kommer du till en menysida där du kan se om GIH har artikeln i fulltext.

Om artikeln inte finns i fulltext kan du söka vidare i Libris eller beställa en artikelkopia med fjärrlån från GIH biblioteket (Endast för studenter och anställda vid GIH. Pris 20 kr per artikel.)

Till PubMed

Tillgänglighet: Fritt tillgänglig över internet.

Sökguider

Instruktionsfilm om hur du söker i PubMed

Sökguide till PubMed (pdf)

Hur hittar jag artikeln?

Svensk MeSH - hitta medicinska sökord svenska/engelska

PubMed

PubMed
Film om hur du söker i PubMed - internationell databas inom medicin

Se instruktionsfilm