Libris

Libris är den svenska samkatalogen, där du kan söka efter böcker på svenska högskole- och forskningsbibliotek. Även vissa folkbibliotek är med i Libris.

Libris innehåller referenser till mer än sex miljoner böcker och tidskrifter hos cirka 300 bibliotek. Så gott som alla svenska titlar från 1866 och framåt finns med. Referenser finns även till vissa tidskriftsartiklar, musikalier, kartor och elektroniska dokument.

Sök i Libris

Tillgänglighet: Fritt tillgänglig över internet. 

Läs mer om Libris