DOAJ - Directory of Open Access Journals

I DOAJ finns vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga i fulltext på internet, sk open access. DOAJ täcker över 9000 tidskrifter. Tidskrifterna är från hela världen och spåket är främst engelska. Cirka 6800 av tidskrifterna är sökbara på artikelnivå. Till de övriga tidskrifterna finns en länk till tidskriftens webbplats.

DOAJ är en tjänst från Lunds universitets bibliotek. 

Till DOAJ - Directory of Open Access Journals

Tillgänglighet: Fritt tillgänglig över internet.